Programe de studii master - Drept

Cursuri master învăţământ cu frecvenţă (I.F)

Planul de învăţământ și fișele disciplinelor, an universitar 2023-2024 (master în IAŞI)

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: CARIERĂ JUDICIARĂ

Programme of study: JUDICIAL CAREER

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 1 ani

Length of the programme of study: 1 years

Număr de credite: 60

Number of ECTS credits: 60

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2024

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Drept civil. Protecția proprietății
Civil law. Property protection

CJ1101

DA

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

2

Perspective jurisprudențiale asupra principalelor contracte civile
Jurisprudence perspectives on main civil contracts

CJ1102

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

3

Proceduri jurisdicționale în cadrul executării silite
Jurisdictional proceedings in enforcement

CJ1103

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

4

Contencios administrativ și contravențional
Administrative and contraventional litigation

CJ1104

DSI

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

5

Drept penal general. Probleme speciale de teorie și practică
General criminal law. Special issues of theory and practice

CJ1105

DA

2

1

0

0

E

4

0

0

0

0

6

Practică de specialitate CJ
Specialized practice CJ

CJ1106

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

9

7

3

0

 

30

0

0

0

0

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Drept procesual penal. Probleme speciale de practică
Criminal Procedural Law. Special practical issues

CJ1201

DSI

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

2

Proceduri notariale
Notarial procedures

CJ1202

DSI

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

3

Organizarea profesiilor juridice
Organisation of the legal professions

CJ1203

DA

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Etica și integritate academică CJ
Ethics and academic integrity

CJ1204

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

5

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni
Practice for writing disertation thesis - 2 weeks

CJ1205

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

7.2

6

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC

DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: CRIMINALISTICĂ

Programme of study: FORENSICS

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 1 ani

Length of the programme of study: 1 years

Număr de credite: 60

Number of ECTS credits: 60

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2024

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Tehnici microscopice și spectroscopice utilizate în criminalistică
Forensic microscopy and spectroscopy

CR1101

DSI

1

1

2

0

E

7

0

0

0

0

2

Drept penal european - CR
European criminal law - CR

CR1102

DA

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

3

Tehnici de identificare a comportamentului simulat
Lie detection techniques

CR1103

DSI

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Expertiza criminalistică a scrisului și a documentelor
Forensic handwriting and documents examination

CR1104

DSI

2

1

0

0

E

7

0

0

0

0

5

Practică de specialitate CR1
Specialized practice CR1

CR1105

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

7

4

5

0

 

30

0

0

0

0

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Metodologia cercetării criminalistice a activităților ilicite
Methodology of forensic investigation regarding illicit activities of organized crime

CR1201

DA

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Antropologie judiciară
Forensic anthropology

CR1202

DSI

1

3

0

0

E

5

0

0

0

0

3

Genetică judiciară
Forensic genetics

CR1203

DSI

1

3

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Criminalitatea în sfera patrimoniului cultural
Crimes regarding cultural heritage

CR1204

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

5

Etică și integritate academică CR
Ethics and academic integrity CR

CR1205

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

6

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație - 2 săptămâni
Practice for writing disertation thesis - 2 weeks

CR1206

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

7.2

8

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS

 

   

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: DREPTUL AFACERILOR

Programme of study: BUSINESS LAW

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 1 ani

Length of the programme of study: 1 years

Număr de credite: 60

Number of ECTS credits: 60

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2024

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Drept privat comparat
Comparative private law

DA1101

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Contencios financiar și fiscal
Financial and tax litigation

DA1102

DA

2

2

0

0

E

5

0

0

0

0

3

Procedura insolvenței în plan transfrontalier
Insolvency proceedings in cross-border matters

DA1103

DA

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

4

Protecția juridică a proprietății intelectuale
Legal protection of the intellectual property

DA1104

DSI

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

5

Probleme speciale privind contractele civile
Special issues in civil contracts

DA1105

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

6

Practică de specialitate DA
Specialized practice

DA1106

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

8

9

3

0

 

30

0

0

0

0

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Contractele comerciale internaționale
International trade contracts

DA1201

DA

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Dreptul concurenței și al consumatorului
Competition and consumer law

DA1202

DA

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

3

Probleme de drept internațional privat în dreptul afacerilor
Issues of Private international law in business law

DA1203

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

4

Jurisdicția muncii
Labor jurisdiction

DA1204

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

5

Etica şi integritate academică - DA
Ethics and academic integrity

DA1205

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

6

Practică pentru elaborarea lucrarii de disertație - 2 săptămâni
Practice for writting disertation thesis - 2 weeks

DA1206

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

9.2

5

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

CENTRUL DE STUDII EUROPENE

CENTER FOR EUROPEAN STUDIES

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: DREPT EUROPEAN

Programme of study: EUROPEAN LAW

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 2 ani

Length of the programme of study: 2 years

Număr de credite: 120

Number of ECTS credits: 120

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2025

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

 

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Drept constituțional european
European constitutional law

DE1101

DA

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

2

Dreptul Uniunii Europene: Instituții, ordine juridică
European law : Institutions. Legal order

DE1102

DA

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

3

Fiscalitate europeană
European fiscality

DE1103

DSI

2

2

0

0

E

7

0

0

0

0

4

Construcția europeană și politicile UE
European construction and EU policies

DE1104

DSI

1

3

0

0

E

7

0

0

0

0

Total

7

9

0

0

 

30

0

0

0

0

 

 

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Drept administrativ european
European administrative law

DE1201

DSI

2

2

0

0

E

7

0

0

0

0

2

Protecția libertății de exprimare în dreptul european și internațional
Protection of freedom of expression in European and international legal means

DE1202

DSI

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

3

Convenția europeană a drepturilor omului. Jurisprudență CEDO
The European Convention on Human Rights. ECHR Case Law

DE1203

DA

1

2

0

0

E

7

0

0

0

0

4

Probleme de drept material al UE
Issues of substantive law of the EU

DE1204

DA

2

2

0

0

E

8

0

0

0

0

Total

7

8

0

0

 

30

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Anul de studiu II

 

Semestrul 3

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Dreptul european al mediului
European environmental law

DE2101

DA

2

2

0

0

E

7

0

0

0

0

2

Drept internațional privat european în raporturile de comerț internațional
European private international law applying to international trade

DE2102

DSI

2

2

0

0

E

7

0

0

0

0

3

Drept penal european - DE
European criminal law - DE

DE2103

DA

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Dreptul european al afacerilor
European business law

DE2104

DA

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

5

Practică de specialitate 2DE
Specialized Practice 2DE

DE2105

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

8

8

3

0

 

30

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Semestrul 4

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Filosofia dreptului european
Philosophy of European law

DE2201

DA

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Drepturile omului în Uniunea Europeană
Human rights in the European Union

DE2202

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

3

Uniunea Europeană în sistemul relaţiilor internaţionale. Modul 1:UE ca actor global; Modul 2: Europa lărgită şi politica de vecinătate
European Union in the system international relations. Module1: The EU as a global actor; Module 2: Enlarged Europe and Neighbourhood Policy

DE2203

DSI

1

2

0

0

EVP

5

0

0

0

0

4

Drept social european
European social law

DE2204

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

5

Etică și integritate academică
Ethics and academic integrity

DE2205

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

6

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație – 2 săptămâni
Practice for writing disertation thesis - 2 weeks

DE2206

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

8.2

7

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS

 

   

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT

DEPARTMENT OF PRIVATE LAW

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: JURISDICȚII SPECIALE

Programme of study: SPECIAL JURISDICTIONS

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 1 ani

Length of the programme of study: 1 years

Număr de credite: 60

Number of ECTS credits: 60

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2024

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Litigii privind raporturi de familie și minori
Disputes concerning family and minor relationships

JS1101

DA

2

1

0

0

E

7

0

0

0

0

2

Contencios administrativ și contravențional
Administrative and contravention litigation

JS1102

DSI

2

1

0

0

E

7

0

0

0

0

3

Contencios financiar și fiscal
Financial and tax litigation

JS1103

DSI

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Controlul juridicțional în dreptul Uniunii Europene
Judicial Control in European Union Law

JS1104

DSI

1

2

0

0

E

6

0

0

0

0

5

Practică de specialitate JS1
Specialized practice JS1

JS1105

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

7

5

3

0

 

30

0

0

0

0

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Jurisdicții speciale în dreptul comercial
Special jurisdictions in commercial law

JS1201

DA

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Drept procesual penal. Probleme speciale de practică
Criminal Procedural Law. Special practical issues

JS1202

DA

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

3

CEDO – Procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului
ECHR – Proceedings before the European Court of Human Rights

JS1203

DSI

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

4

Jurisdicția muncii
Labor jurisdiction

JS1204

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

5

Etica şi integritate academică JS
Ethics and academic integrity JS

JS1205

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

6

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație – 2 săptămâni
Practice for writing disertation thesis - 2 weeks

JS1206

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

8.2

6

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

"Alexandru Ioan Cuza" University of Iaşi

Facultatea de Drept

Faculty of Law

DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC

DEPARTMENT OF PUBLIC LAW

Domeniul: DREPT

Area of study: LAW

Specializarea/Programul de studiu: ȘTIINȚE PENALE

Programme of study: CRIMINAL LAW

Limba de predare: română

Teaching language: romanian

Durata studiilor: 1 ani

Length of the programme of study: 1 years

Număr de credite: 60

Number of ECTS credits: 60

Forma de învăţământ: IF

Mode of study: full-time education

Seria: 2023-2024

.
 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Anul de studiu I

 

Semestrul 1

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Probleme speciale de drept penal general
Special issues of criminal law

SP1101

DA

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

2

Psihologie judiciară
Forensic psychology

SP1102

DSI

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

3

Jurisdicții speciale în dreptul penal
Special jurisdictions in criminal law

SP1103

DSI

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

4

Tehnici de argumentare utilizate în dezbaterea juridică
Argumentation techniques used in juridical debate

SP1104

DSI

1

2

0

0

E

4

0

0

0

0

5

Drept penal european - SP
European criminal law

SP1105

DSI

2

2

0

0

E

6

0

0

0

0

6

Practică de specialitate SP1
Specialized practice SP1

SP1106

DSI

0

0

0

3

EVP

4

0

0

0

0

Total

8

9

0

3

 

30

0

0

0

0

 

Semestrul 2

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Tipul disciplinei

Nr.ore/săpt. (fizic+online)

FV

Cr

Procent de ore desfăşurate online/sem.

C

S

L

LP

C

S

L

LP

Discipline obligatorii (Compulsory courses)

1

Probleme medico-legale
Forensic medicine issues

SP1201

DSI

1

2

0

0

E

5

0

0

0

0

2

Drept procesual penal. Probleme speciale de practică
Criminal Procedural Law. Special practice issues

SP1202

DA

2

1

0

0

E

6

0

0

0

0

3

Elemente de drept internațional penal
International criminal law issues

SP1203

DSI

1

2

0

0

E

6

0

0

0

0

4

Criminalistică.Tehnici și procedee moderne de investigare
Forensic Science. Modern Techniques and Procedures of Investigation

SP1204

DA

2

1

0

0

E

5

0

0

0

0

5

Etică și intergitate academică SP
Ethics and academic integrity SP

SP1205

DSI

1.2

0

0

0

EVP

4

0

0

0

0

6

Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Practice for the elaboration of the dissertation

SP1206

DSI

0

0

3

0

EVP

4

0

0

0

0

Total

7.2

6

3

0

 

30

0

0

0

0

Susținerea lucrării de finalizare a studiilor

0

0

0

0

 

10

       

 

Legendă:
DA - Discipline de aprofundare; DSI - Discipline de sinteză
C - Curs; S - Seminar; L - Laborator; LP - Lucrări practice
Fv - Forma de verificare (E - Examen; C - Colocviu; EVP - Evaluare pe parcurs)
Cr - Număr credite ECTS