Centre şi cercuri ştiinţifice

Centrul de Ştiinţe Penale "Vespasian V. Pella"
Coordonator:
Lect.dr. Mihai Dunea