Prezentare

Facultatea de Drept, prima facultate juridică moldoveană - a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași - își începea existența la 3 iunie 1830.

Prima facultate juridică moldoveană își începea existența la 3 iunie 1830. La acel moment, cu o solemnitate deosebită, se inaugura primul curs de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. Cursul, numit și extraordinar la Gimnaziul Vasilian s-a ținut în localul de la Trei Ierarhi, în cadrul căruia își începea cursurile viitoarea Academie ieșeană până la găsirea unui sediu propriu.

Înființarea Universității ieșene, în 1860 s-a realizat în temeiul Așezământului școlar din 1851, dar organizarea unitară a activității de învățământ superior, inclusiv a învățământului juridic, s-a înfăptuit în realizarea Legii instrucțiunii publice, din decembrie 1864.

În 1860, Facultatea de Drept era singura Facultate  care funcționa cu toți cei trei ani de studiu, având, totodată, și cel mai mare număr de profesori.

Facultatea de Drept din Iași și-a fundamentat existența pe interesul de a forma și dezvolta conștiința juridică atât a profesioniștilor dreptului, cât și a întregii comunități.

Parcursul său istoric a fost dedicat constant acestui interes, deceniile aducând succese și provocări succesive.

Revoluția din decembrie 1989 a deschis un nou capitol în istoria Facultății, care eliberată de presiunea factorilor politici, a contribuit la realizarea statului de drept prin modalități specifice procesului didactic și de cercetare.

În ultimele trei decenii, activitatea didactică s-a subsumat tradiției de excelență a antemergătorilor noștri, Facultatea de drept a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași fiind unul dintre cei mai semnificativi contribuitori la formarea de profesioniști în domeniul dreptului în plan național. Activitatea de cercetare derulată în Facultate este o sursă de veritabile evoluții ascendente, generând doctrină de specialitate și participând la un dialog constant cu mediul profesional.

 

Constantin C. Angelescu - (16 februarie 1905, Bucureşti – 15 octombrie 2000, Iaşi) – jurist, istoric, profesor universitar
Dimitrie Alexandrescu - (4 octombrie 1850, Iaşi – 9 februarie 1925, Iaşi) – jurist, profesor universitar, om politic
Ilie Popescu-Spineni - (14 octombrie 1894, Cuza-Vodă, j. Olt – 29 septembrie 1964, Bucureşti) – jurist, teolog, profesor universitar
Matei B. Cantacuzino - (10 iulie 1855, Fântâna Mare, j. Suceava – 10 august 1925, Iaşi) – jurist, profesor universitar, om politic
Mihail-Vasile Jakotă - (29 septembrie 1917, Iaşi – 19 februarie 2007, Iaşi) – jurist, profesor universitar
Nicolae Daşcovici - (13 februarie 1888, Calafat – 22 februarie 1969, Bucureşti) – jurist, profesor universitar, diplomat român
Nicolae Ţaţomir - (2 februarie 1914, Hârlău – 26 ianuarie 1996, Iaşi) – jurist, scriitor, profesor universitar
Octavian Ionescu - (25 iunie 1901, Vorniceni, j. Botoşani – 15 noiembrie 1990, Iaşi) – jurist, filosof, profesor universitar
Octavian Traian Loghin - (14 aprilie 1933, Rădăuţi – 14 mai 1994, Iaşi) – jurist, profesor universitar
Paul I. Demetrescu - (29 iunie 1900, Craiova – 8 iunie 1968, Iaşi) – jurist, profesor universitar
Vespasian V. Pella - (17 ianuarie 1897, Râmnicu-Sărat – 24 august 1952, New York) – jurist, profesor universitar, om politic, diplomat român

 

Personalități care au primit titlul de Doctor Honoris Causa la propunerea Facultății de Drept
François Geny – profesor la Facultatea de Drept din Nancy (1934)
Gheorghe Sion – jurisconsult (1935)
Henri Capitant – profesor la Facultatea de Drept din Paris și membru al Institutului Franței (1937);
Georges Ripert – decanul Facultății de Drept din Paris și membru al Institutului Franței (1938);
Edouard Lambert – profesor la Facultatea de Drept din Lyon (1938);
Maurice Druon – membru al Academiei Franceze(1996);
Bernd Rüthers – profesor la Universitatea din Konstanz (1997);
Jean-François Flauss – profesor la Facultatea de Drept Paris II (2007);
José Luis de la Cuesta Arzamendi – profesor la Universitatea San Sebastian și președinte al Asociației Internaționale de Drept penal (2011).
 

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este prima facultate a universității ieșene.  Facultatea juridică moldoveană își începea existența la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura cursul de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. La înființarea Universității ieșene, în 1860, Facultatea de Drept era singura care funcționa cu toți cei trei ani de studiu, având, totodată, și cel mai mare număr de profesori.

Misiunea Facultății de Drept este de a asigura formare profesională bazată pe excelență, de a promovare cercetarea în domeniul științelor juridice și de a fi un partener pentru întreaga comunitate.

Facultatea de Drept reunește peste 2000 de studenți și 40 de cadre didactice, un program de licență și 7 programe de master.

Fiecare zi din viața Facultății este un prilej pentru devenire, dialog și excelență!

In absentia lucis, tenebrae vincunt

Cursurile oferite de facultatea noastră se remarcă prin adaptarea la cerințele pieței muncii, dar și printr-o curriculă consistentă materializată în planuri de învățământ elaborate conform standardelor ARACIS.

Pentru că ne dorim să oferim studenților străini totalitatea cursurilor într-o limbă de circulație internațională, astăzi procesul de internaționalizare este în plină construcție. La acest moment, studenții străini pot studia, în formă modulară, următoarele discipline:

Denumirea disciplinei

Limba de studiu

Număr de credite

Drept european general

–limba franceză

5 ECTS

Drept constituțional și instituții politice

– limba engleză

6 ECTS

Engleză juridică/Franceză juridică/Germană juridică

4 ECTS

Organizarea sistemului judiciar

– limba engleză

4 ECTS

Drept european instituțional

– limba engleză

5 ECTS

Logică juridică

– limba engleză

4 ECTS

Drept internațional public

– limba engleză

5 ECTS

Drept comparat

– limba franceză/ engleză

4 ECTS

Protecția juridică a drepturilor omului

– limba franceză/ engleză

4 ECTS

Drept financiar

– limba franceză/ engleză/ spaniolă

5 ECTS

Dreptul proprietății intelectuale

– limba engleză

5 ECTS

Drept material al Uniunii Europene

– limba engleză

4 ECTS

Dreptul comerțului internațional

– limba engleză

5 ECTS

Executare silită

– limba engleză

4 ECTS

Forma de organizare a studiilor la Facultatea de Drept respectă sistemul Bologna (prin formula specifică studiilor juridice: 4+1+3), fiecare disciplină este creditată, iar nivelurile de studii sunt complete, concretizate în licență (240 ECTS), masterat (60 ECTS/120 ECTS) și doctorat. Fiecare disciplină are un număr de credite ECTS, conform cu gradul de dificultate al acesteia, stabilit prin planul de învățământ. Fiecare disciplină este finalizată cu o formă de evaluare care asigură obținerea respectivelor credite.

Facultatea de Drept din Iași se remarcă printr-o serie de evenimente cu tradiție, precum sesiunea anuală de comunicări științifice, care se organizează în fiecare an la finalul lunii octombrie, cu prilejul celebrării Zilelor UAIC.

De asemenea, numeroase conferințe și colocvii se regăsesc în rândul manifestărilor științifice anuale, fiind abordate teme de cercetare diverse și actuale: „Perspective juridice asupra internetului”, Conferință de executare silită, Conferință de dreptul muncii, manifestările științifice ale centrelor de cercetare și ale cercurilor studențești (sub egida Centrului Robertianum: Cercul de hermeneutică juridică „Școala dreptului organic”, Cercul de Drept Civil European „Dimitrie Alexandresco”, Cercul de Drept Social European „Europae Caritas”, Atelierul de creații intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”; Centrul de drept internațional „Mihail Vasile Jakotă”, Centrul de dreptul afacerilor „I. L. Georgescu”, Cercul de drept public, Cercul de drept penal „Vespasian Pella”).

Colaborarea francofonă a facultății noastre a reunit mari centre universitare la Iași: organizarea școlii de vară cu tematica drepturile omului, în colaborare cu Institutul internațional de drepturile omului de la Strasbourg René Cassin (edițiile 2006 și 2007); organizarea conferinței internaționale francofone a doctoranzilor în drept penal, cu participarea doctoranzilor și a cadrelor didactice de îndrumare din Bordeaux, Nantes, Napoli și Chișinău (2014, 2015, 2016).

Absolvenții facultății noastre au făcut cunoscută calitatea studiului juridic ieșean prin reușite constante la examenele de admitere în următoarele profesii juridice: judecători, procurori, avocați, grefieri, notari, executori, consilieri juridici, consilieri juridici asimilați magistraților, consilieri în cadrul Ministerului de Afaceri externe, polițiști, militari etc. Structurile administrative ale Uniunii Europene reprezintă o șansă de afirmare profesională pentru juriștii ieșeni, aceștia promovând cu succes examenele de admitere în rândul funcționarilor europeni.

Mai mult decât atât absolvenții facultății noastre și-au continuat studiile în afara granițelor țării în statele europene, dar și în state din Asia sau din America. Astfel, ne mândrim cu masteranzi sau doctoranzi la Konstanz, Bordeaux, Paris, Shanghai, Beijing etc.

În egală măsură, cadrele didactice ale facultății provin din rândurile absolvenților, asigurând continuitatea în spirit și valori a școlii juridice ieșene.

**

Pentru toate aceste motive, dar mai ales pentru spiritul său tânăr, Facultatea de Drept din Iași este și rămâne un spațiu propice experiențelor  academice și umane prețioase.

Astfel, vă așteptăm cu drag să ne pășiți pragul!