Regulamente

Proceduri operaţionale pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta

Regulament de admitere la studii de doctorat / Metodologie de admitere la studii de doctorat/ programe postdoctorale de cercetare

Regulamente instituţionale de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat / programelor postdoctorale de cercetare avansare

 

Regulamente de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat - Şcoala Doctorală de Drept

Regulamente cadru privind studiile universitare de doctoratMetodologie privind finalizarea studiilor postdoctorale de cercetare avansată


Legislaţie referitoare la susţinerea publică a tezelor de doctorat

 

Legislaţie referitoare la procesul de obţinere a atestatului de abilitare

 

Alte legi / regulamente

Regulamente diverse