Admitere studii de masterat - filială Focşani

Absolvenții facultății noastre au făcut cunoscută calitatea studiului juridic ieșean prin reușite constante la examenele de admitere în următoarele profesii juridice: judecători, procurori, avocați, grefieri, notari, executori, consilieri juridici, consilieri juridici asimilați magistraților, consilieri în cadrul Ministerului de Afaceri externe, polițiști, militari etc.

Admitere studii de masterat 2023 - Filiala Focşani - informaţii generale

This image for Image Layouts addon

STUDII DE MASTERAT

Specializare / Durata:
- Drept european (IF - 2 ani)
Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani)
- Dreptul afacerilor (IF - 1 ani)
- Ştiinţe penale 
(IF - 1 ani)
- Criminalistică 
(IF - 1 ani)
- Carieră Judiciară 
(IF - 1 ani)
- Jurisdicţii
Speciale (IF - 1 ani)

- Drept şi ordine publică - Focșani (IF - 2 ani)
Paşi de urmat

1. (Opțional) Preînscriere (până la data de 9 iulie 2023). Faza de preînscriere nu este obligatorie. Dosarele sunt în așteptare cu mențiunea incomplet. Nu se fac verificări la dosare.

2. Înscriere (perioada 10-15 iulie 2023). Toți candidații vor transmite spre validare dosarul electronic prin intermediul platformei - depunere dosar. Opțiunea se va activa luni 10 iulie 2023. Dosarele vor dobândi statutul înregistrat.

Comisia va verifica dosarul și va confirma conținutul. Comunicarea se face pe email și prin platformă. Fiecare candidat va primi o notificare privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

2.1. Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.roCompletarea fișei pe platformă este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere.

2.2. Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line.

În perioada 10-15 iulie 2023, conturile de admitere pot fi create la distanță sau la sediul Facultății. În acest ultim caz, documentele vor fi depuse într-un dosar fizic.

Lucrul la sediul Facultății se va face în intervalul orar 9-15 (luni-vineri), 9-12 (sâmbătă) în sălile S5 și S6.

3. Afișarea rezultatelor: 17-22 iulie 2023. Fiecare candidat va primi o notificare pe mail privind rezultatele.

4. Înmatricularea - confirmare locului (24 iulie – 6 august 2023 și eventuale runde subsecvente). Se va face cu prezență fizică la sediul Facultății conform anunțului din secțiunea Rezultate.

Candidații sunt obligați să completeze fișa de înscriere on-line și sunt încurajați să depună dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.