Admitere studii de masterat - filială Focşani

Admitere studii de masterat 2023 - Filiala Focşani - informaţii generale - SEPTEMBRIE

This image for Image Layouts addon

STUDII DE MASTERAT

Specializare / Durata:
- Drept european (IF - 2 ani)
Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani)
- Dreptul afacerilor (IF - 1 ani)
- Ştiinţe penale 
(IF - 1 ani)
- Criminalistică 
(IF - 1 ani)
- Carieră Judiciară 
(IF - 1 ani)
- Jurisdicţii
Speciale (IF - 1 ani)

- Drept şi ordine publică - Focșani (IF - 2 ani)
Calendar de concurs / paşi de urmat
   

 

4 - 6 septembrie 2023

Înscrierea candidaților
  Completarea fișei pe platformă (on-line) este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere pe platforma eadmitere.uaic.ro.
  Fiecare candidat va completa și va depune dosarul în platformă prin finalizarea procedurii de înscriere.
  Dosarele vor dobândi statutul înregistrat.
  Comisia va verifica dosarul și va confirma (sau va solicita completări privind) conținutul.
  Comunicarea se face pe email și prin platformă. 
  Fiecare candidat va primi o notificare pe email privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.ro.

- Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line (la distanţă)

- alternativ, la sediul Facultăţii din Focşani, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 09:00-17:00

Conturile de acces pe platforma eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu miercuri, 6 septembrie 2023, ora 17.00, iar fișele de admitere vor putea fi înregistrate până miercuri, 6 septembrie 2023, ora 18.00

7 - 8 septembrie 2023

selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Informațiile vor fi afișate pe site-ul Facultății și comunicate prin platformă (pentru candidații admiși).

 Candidații sunt obligați să completeze fișa de înscriere on-line și sunt încurajați să depună dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare. Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale.