Admitere studii de licenţă 2023 - documente necesare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Acte necesare înscrierii
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT. Un candidat poate concura pe locuri la buget, la taxă IF și taxă IFR. Participarea la concurs se face pe baza opțiunilor completate în ordinea de preferință indicată de candidat. Candidații sunt încurajați să indice toate opțiunile.

2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului).
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) sau DOSAR DE ECHIVALARE
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2023 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului) ;

5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);

7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Acolo unde este cazul, candidatul poate depune (opțional) și o adeverință privind bolile cronice.

8. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ADMITERE ori dovada scutirii

9. DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului

10. 2 FOTOGRAFII color dimensiune pașaport - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului

11. Caz special: Persoanele care au sau au mai avut calitatea de student, vor depune o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă)

12. Pentru candidații pe locurile speciale, se va include în dosarul de concurs, dovada situației avute în vedere, astfel: 12.2. candidați proveniți din sistemul de protecție socială - adeverință emisă de DGAFPS 12.3. candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități - adeverință; 12.4. etnici romi - adeverință emisă de asociația reprezentând interesele comunității rome; 12.5. candidați olimpici - diplomă atestând premiul obținut


Important:

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.
Atenționare! Rugăm candidații care au dosarul cu statusul „Validat” să verifice conformitatea notelor în contul de concurs de pe platforma eadmitere.uaic.ro în secțiunea „Rezultate obținute”. În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, vă rugăm să ne transmiteți un email pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în care să menționați numărul dosarului și deficiența observată.