Finalizarea programelor postdoctorale de cercetare avansată

Finalizarea programelor postdoctorale de cercetare avansată

Școala Doctorală de Drept
În atenția postdoctoranzilor înmatriculați în 2022 la

Școala Doctorală de Drept
Calendarul susţinerii lucrării finale:
20 – 22 martie 2024 – înscrierea la Secretariatul Școlii Doctorale de Drept
- 26 martie 2024 ora 11.00- susţinerea lucrării finale  (link conectare online: https://us05web.zoom.us/j/87063967967?pwd=mCaWuYW0EfMfsehlaR5YTnuxa2vDTg.1  - Întâlnirea este înregistrată audio-video, autentificarea dumneavoastră este considerată acord pentru înregistrare.)
2 aprilie 2024 – afișarea rezultatelor

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele
:
Cerere de înscriere;
Documente care atestă schimbarea numelui (daca a survenit după admitere);
Copie carte identitate;
Curriculum Vitae;
Listă de lucrări care să cuprindă rezultatele minime impuse pentru finalizarea programului (2 rapoarte ştiinţifice avizate de mentor; o lucrare de sinteză privind activitatea de cercetare şi rezultatele obţinute; participarea cu lucrări prezentate (oral/poster) la cel putin 2 conferinţe/manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale; publicarea a cel puţin 2 articole ştiinţifice în reviste/volume indexate ISI/BDI sau a unei cărţi de specialitate, în funcţie de specificul domeniului; Comisia de evaluare poate decide echivalarea participărilor la conferințe/manifestări științifice internaționale cu lucrări cotate ISI, indexate BDI sau cărți, în funcție de nivelul publicațiilor.
Referat de apreciere a activității știintifice din partea mentorului;
Declarație de originalitate (Anexa 1);
Lucrarea finală.

Secretariatul Școlii doctorale