Paşi de urmat pentru susţinerea tezei de doctorat

Paşi de urmat pentru susţinerea tezei de doctorat (inclusiv ghidul de redactare a tezei de doctorat)

În atenţia doctoranzilor!

 

Pașii ce trebuie urmați pentru susținerea publică a tezei de doctorat:

1. Se depune teza, în format electronic (.doc, .docx), la secretariatul şcolii doctorale (înainte de a fi susținută în comisia de îndrumare). Studentul doctorand face o cerere la şcoala doctorală pentru demararea procedurilor de evaluare a tezei de doctorat de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat.

2. Şcoala doctorală va realiza raportul de similitudini; acest raport va fi pus la dispoziția conducătorului de doctorat şi membrilor comisiei de îndrumare. 

3. Se susține teza în faţa comisiei de îndrumare.

4. În urma acordului membrilor comisiei de îndrumare, conducătorul de doctorat întocmește referatul de acceptare.

5. Teza se depune oficial, la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi electronic, împreună cu rezumatul tezei şi CV-ul doctorandului; un exemplar al tezei, în format tipărit, se depune la biblioteca facultăţii, de unde se obține o adeverință ce va fi depusă la dosarul de doctorat.

6. Conducătorul de doctorat propune comisia de susținere publică, ce trebuie avizată de Consiliul şcolii doctorale şi aprobată de conducerea IOSUD.

7. Se întocmește decizia de numire a comisiei.

8. După obținerea rapoartelor referenților oficiali, studentul doctorand întocmește cererea pentru fixarea datei susținerii publice, avizată de conducătorul de doctorat şi președintele comisiei; cererea se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minim 20 de zile calendaristice faţă de data susținerii publice.

9. Școala doctorala întocmește şi afișează anunțul pentru susținerea tezei, cu cel puțin 20 de zile calendaristice faţă de data susținerii publice. Acesta va include: data, locul, ora de susținere, numele conducătorului de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei, în format tipărit, poate fi consultat. Anunțul susținerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de doctorat sau linkurile către acestea, sunt afișate pe site-ul şcolii doctorale. Linkul către pagina şcolii doctorale unde au fost postate informațiile de mai sus se transmite Biroului pentru studii universitare de doctorat pentru a fi făcut public pe site-ul IOSUD.

Succes!

Secretariatul Şcolii Doctorale de Drept