Admitere studii de licenţă - români de pretutindeni

Admitere studii de licenţă 2023 - români de pretutindeni - informaţii generale

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Admitere Drept - studii de licență, candidați români de pretutindeni: toate locurile au fost ocupate în sesiunea iulie 2023.
Calendar de concurs / paşi de urmat

3 aprilie 2023 - 9 iulie 2023

Pre-înscrierea candidaților (on-line) – această etapă este opțională și nu echivalează cu depunerea dosarului, ci reprezintă pregătirea pentru înscriere
(Dosarele sunt în așteptare cu mențiunea incomplet. Nu se fac verificări la dosare)

eadmitere.uaic.ro

10 - 15 iulie 2023

Înscrierea candidaților
  Completarea fișei pe platformă (on-line) este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere pe platforma eadmitere.uaic.ro.
  Fiecare candidat va completa și va depune dosarul în platformă prin finalizarea procedurii de înscriere.
  Dosarele vor dobândi statutul înregistrat.
  Comisia va verifica dosarul și va confirma (sau va solicita completări privind) conținutul.
  Comunicarea se face pe email și prin platformă. 
  Fiecare candidat va primi o notificare pe email privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.ro.

- Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line (la distanţă)

- alternativ, la sediul Facultăţii, Corp A, sala S3, luni-vineri, 09:00-17:00, sâmbătă, 09:00-12:00

17 iulie 2023

Afişarea rezultatelor din Runda I

Informațiile vor fi afișate pe site-ul Facultății și comunicate prin platformă (pentru candidații admiși).

18 - 20 iulie 2023

Înmatriculare runda I (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi) – 

Înmatricularea se va face cu prezență fizică la sediul Facultății, interval 09:00-15:00

21 iulie 2023

Runda II: Reafișarea rezultatelor (redistribuirea locurilor rămase neconfirmate în Runda I)

Informațiile vor fi afișate pe site-ul Facultății și comunicate prin platformă (pentru candidații admiși sau cu schimbare de status)

24-25 iulie 2023

Înmatriculare runda a II-a (confirmarea locului pentru candidaţii declaraţi admişi sau cu schimbare de status)

Înmatricularea se va face cu prezență fizică la sediul Facultății la sediul Facultății, interval 09:00-15:00

26 iulie 2023

Runda III: Reafișarea rezultatelor (redistribuirea eventualelor locuri rămase neconfirmate în Runda a II-a)

Informațiile vor fi afișate pe site-ul Facultății și comunicate prin platformă (pentru candidații admiși sau cu schimbare de status)

 Candidații sunt obligați să completeze fișa de înscriere on-line și sunt încurajați să depună dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare. Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale.

- 4 - 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților (doar dacă rămân locuri neocupate în sesiunea din iulie 2023)

- 7 - 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor