Strategia de cercetare

Teme de cercetare

Departamentul Drept Privat:

Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului privat românesc

 

Departamentul Drept Public:

Impactul digitalizării asupra evoluției dreptului public

 

Departamentul interdisciplinar Centrul de Studii Europene:

1. Competitivitate, dezvoltare regională și convergență in Europa Centrală și de Est

2. Geopolitică și mediile de afaceri. Uniunea Europeană ca actor global și regional

 

Prin raportare la temele de cercetare enunțate, membrii departamentelor vor elabora lucrări de specialitate (monografii, studii, articole etc.), vor dezvolta teme de cercetare cu caracter specific, vor participa la conferințe naționale și internaționale etc.

Strategia de cercetare pentru perioada 2007-2013

STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTATII DE DREPT A UNIVERSITATII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI PENTRU PERIOADA 2007-2013

I. Introducere

II. Obiective strategice

1. Obiective specifice privind resursele umane

2. Obiective specifice privind infrastructura de cercetare

3. Obiective specifice privind cooperarea stiintifica

4. Obiective specifice privind proiectele de cercetare

III. Actiuni pentru atingerea obiectivelor strategice

I. Introducere

Facultatea îsi propune sa se integreze în spatiul national si european, armonizându-si obiectivele si planurile cu strategiile politice prezente si viitoare, astfel încât sa asigure mentinerea si consolidarea prestigiului sau la nivel national, concomitent cu stabilirea unui profil de larga recunoastere internationala, inclusiv sub aspectul cresterii vizibilitatii si a impactului publicistic.

II. Obiective strategice

În strategie, obiectivele au fost definite în conformitate cu obiectivele strategice generale, stabilite la nivelul Universitatii ,cu exigentele Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pe anii 2007-21013, precum si având în vedere principalele aspecte ce caracterizeaza cercetarea stiintifica pe plan national si international, în privinta tendintelor, cerintelor si oportunitatilor.

Pilonii de la care s-a pornit - urmând coordonatele stabilite la nivelul Universitatii - sunt resursele umane, infrastructura de cercetare, colaborarea institutionala si proiectele de cercetare.

1. Obiective specifice privind resursele umane

Resursele umane constituie în mod evident cel mai important factor al unei cercetari stiintifice de calitate. În contextul cresterii numarului de studenti si al diversificarii ariei tematice a disciplinelor predate la cursurile de licenta si masterat, precum si al concentrarii eforturilor de investigare si analiza spre aspectele de ordin practic ale jurisprudentei instantelor românesti si straine, precum si spre atingerea unor obiective punctuale concrete în pregatirea studentilor (pregatirea absolventilor pentru admiterea la Institutul National de Magistratura sau în barouri), s-a constatat o scadere a interesului corpului didactic al Facultatii pentru activitati de cercetare, îndeosebi în rândul colegilor mai tineri.

Obiectivele propuse sunt:

- redefinirea rolului cercetarii în Facultate prin stimularea si motivarea colegilor care obtin rezultate notabile în cercetare;

- crearea unui mediu atractiv de cercetare, în special pentru colegii tineri;

- cresterea nivelului calitativ al cercetarilor efectuate de doctoranzi

- crearea, pe termen lung, a unui centru de excelenta, prin care sa se poata colabora cu personalitati, institutii si organizatii de renume;

- initierea si sustinerea - din fonduri proprii sau atrase prin competitie de proiecte - a cooperarilor si schimburilor nationale sau internationale;

- antrenarea doctoranzilor si a masteranzilor în activitatea de cercetare, inclusiv prin temele de cercetare propuse în cadrul cursurilor de masterat.

2. Obiective specifice privind infrastructura de cercetare

Având în vedere faptul ca infrastructura de calitate constituie o premisa indispendabila a oricarei cercetari performante, Facultatea îsi propune sa atinga, prin resurse proprii sau prin proiecte finantate de diverse organisme, urmatoarele obiective:

- asigurarea unei baze bibliografice si de documentare cât mai vaste, în special prin plata taxelor de acces la bazele de date si la bibliotecile on-line consacrate prin calitatea materialelor detinute;

- sustinerea laboratoarelor existente;

- crearea conditiilor pentru cresterea calitatii publicatiilor stiintifice ale Facultatii.

3. Obiective specifice privind cooperarea stiintifica

Parteneriatele sustenabile pentru sustinerea cercetarii au un role esential în validarea rezultatelor acesteia precum si în cresterea competitivitatii cercetatorilor. Realizarea unor asemenea parteneriate pot fi create si dezvoltate prin urmarirea urmatoarelor obiective:

- Crearea si consolidarea unui centru de cercetare stiintifica performant, prin încurajarea formelor de cooperare cu entitati sau organizatii interesate;

- Identificarea si dezvoltarea ideilor inovatoare care sprijina dezvoltarea durabila;

- Dezvoltarea unor forme flexibile si eficiente de participare la cercetarea stiintifica internationala.

4. Obiective specifice privind proiectele de cercetare

Gestionarea, monitorizarea, promovarea si diseminarea informatiilor privind proiectele, granturile, contractele si rezultatele înregistrate pe acest plan sunt realizabile doar prin îndeplinirea urmatoarelor obiective :

- Informarea si pregatirea colegilor interesati în domeniul managmentului inovarii si cercetarii;

- Dezvoltarea unui sistem informational fiabil si eficient;

- Asigurarea cresterii vizibilitatii internationale a potentialului de cercetare al Facultatii

III. Actiuni pentru atingerea obiectivelor strategice

Facultatea îsi propune sa desfasoare o serie de actiuni care sa sprijine atingerea obiectivelor propuse.

1. Pe planul resurselor umane se vor încuraja toti membrii comunitatii academice a Facultatii sa îsi stabileasca o agenda a cercetarii pe termen lung si mediu, stabilind pe aceasta baza echipe de cercetare cu implicarea doctoranzilor si masteranzilor. Fiecare coleg va prezenta în mod distinct la termene regulate situatia temelor de cercetare cu evidentierea rolului sau în echipa si a contributiei doctoranzilor si masteranzilor.

2. Pe planul infrastructurii se va realiza inventarierea facilitatilor si resurselor existente în vederea stabilirii unei politici de investitii bine fundamentata, evitând achizitionarea de resurse de documentare ce nu se încadreaza în tematicile prioritare de cercetare.

3. Pe planul colaborarii în parteneriat identificarea potentialilor institutii si organizatii cu care se pot încheia contracte de cercetare pentru a participa la programele de finantare a cercetarii stiintifice.

4. Sub aspectul managementului proiectelor de cercetare se va avea în vedere participarea la un numar cât mai mare de contracte de cercetare, obtinute prin competitie nationala si internationala.