Conducere

Conducere

DecanProf. dr. Ioana Maria COSTEAioana.costea@uaic.ro
+40 232 201059
+40 232 201268
Curriculum vitae
Prodecan (pentru activitatea didactică şi relaţia cu studenţii)Lect. dr. Mihai DUNEAmihai.dunea@uaic.ro
+40 232 201269
Curriculum vitae
Prodecan (pentru cercetare, managementul calității şi relația cu profesiile juridice)Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚhoria.tit@uaic.ro
+40 232 201269
Curriculum vitae
DECANProf. dr. Ioana Maria COSTEAioana.costea@uaic.ro
+40 232 201059
+40 232 201268
Curriculum vitae
Prof. dr. Carmen Tamara UNGUREANU carmen.ungureanu@uaic.ro
+40 232 201682
Curriculum vitae
Conf. dr. Dan Constantin MÂȚĂ danmata@uaic.ro
+40 232 201683
Curriculum vitae
Conf. dr. Septimiu PANAINTE septimiu.panainte@uaic.ro
+40 232 201267
Curriculum vitae
Conf. dr. Carmen MOLDOVANcarmen.moldovan@uaic.ro
+40 232 201102 interior 2523
Curriculum vitae
Lect. dr. Emanoil Corneliu MOGÎRZAN emanoil.mogirzan@uaic.ro
+40 232 201270
Lect. dr. Teodor Lucian MOGA teodor.moga@uaic.ro
+40.232.201.102 int. 2437
PRODECAN (pentru cercetare, managementul calității şi relația cu profesiile juridice)Lect. dr. Nicolae Horia ȚIȚhoria.tit@uaic.ro
+40 232 201269
Curriculum vitae
CS dr. Bogdan Constantin IBĂNESCUibanescu.bogdan@uaic.ro
Andrei Ionuţ DÂRLEA
Student anul II - învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă)
Vlad ENE
Student anul I - învăţământ cu frecvenţă (studii de masterat)