Rezultate și înmatriculare

Admitere studii de licenţă 2023 - rezultate și înmatriculare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Admitere Drept - studii de licență, candidați români: toate locurile au fost ocupate în sesiunea iulie 2023.
Înmatriculare

La închiderea Rundei 2 de înmatriculări (1 august 2023, ora 15:00), candidaţii admişi care nu şi-au confirmat locul au fost declaraţi respinşi.

După afişarea rezultatelor la Runda 3 (1 august 2023), pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii al căror status de dosar s-a schimbat au OBLIGAŢIILE evidenţiate mai jos, pe care trebuie să le îndeplinească în data de 2 august 2023, cu prezenţa fizică la Secretariatul Facultăţii, în intervalul orar 09:00-15:00:

Status nou la Runda 3

Status după Runda 2

Obligaţii de îndeplinit

Sediul Facultăţii

Data şi ora

Admis IF Buget

Confirmat IF Taxă

·         Să depună actele de studii (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă, dacă nu sunt depuse deja

·         Să achite taxa de înmatriculare de 50 lei  – prin platforma https://eadmitere.uaic.ro  (recomandat) sau prin https://plati-taxe.uaic.ro/ sau la ghișeele BRD (cod taxă 38)

·         Să solicite restituirea taxei de şcolarizare de 700 lei – click pentru cerere şi actele necesare

Secretariatul Facultăţii

 2.08.2023, 09:00-15:00

Admis IF Taxă

Confirmat IFR

·         Să depună actele de studii (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă, dacă nu sunt depuse deja, cu excepţia candidaţilor care au confirmat locul la buget la o altă facultate, aceştia din urmă depunând actele în copie legalizată şi copie simplă, însoţite de adeverinţa care atestă depunerea actelor în original la respectiva facultate

·         Să semneze contractul de studii pentru IF (contractele se pun la dispoziție imprimate la sediul Facultății, nefiind necesară imprimarea anterioară de către candidat)

Secretariatul Facultăţii

 2.08.2023, 09:00-15:00

Admis IF Taxă

În aşteptare

·         Să depună actele de studii (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă, dacă nu sunt depuse deja; dacă înscrierea s-a realizat online, să depună dosarul complet (click aici pentru lista actelor necesare)

·         Să achite suma de 700 lei (50% din taxa de școlarizare pentru primul semestru) prin platforma https://eadmitere.uaic.ro  (recomandat) sau prin https://plati-taxe.uaic.ro/ sau la ghișeele BRD (cod taxă 31). O copie după dovada plății se va depune la dosar (originalul rămâne la student).

·         Să semneze contractul de studii pentru IF (contractele se pun la dispoziție imprimate la sediul Facultății, nefiind necesară imprimarea anterioară de către candidat)

Secretariatul Facultăţii

 2.08.2023, 09:00-15:00

Admis IFR

În aşteptare

·         Să depună actele de studii (diploma de bacalaureat şi foaia matricolă) în original şi copie simplă, dacă nu sunt depuse deja; dacă înscrierea s-a realizat online, să depună dosarul complet (click aici pentru lista actelor necesare)

·         Să achite suma de 700 lei (50% din taxa de școlarizare pentru primul semestru) prin platforma https://eadmitere.uaic.ro  (recomandat) sau prin https://plati-taxe.uaic.ro/ sau la ghișeele BRD (cod taxă 31). O copie după dovada plății se va depune la dosar (originalul rămâne la student).

·         Să semneze contractul de studii pentru IFR (contractele se pun la dispoziție imprimate la sediul Facultății, nefiind necesară imprimarea anterioară de către candidat)

Secretariatul Facultăţii

 2.08.2023, 09:00-15:00

Nicio schimbare de status

·         Nicio obligaţie

 

Candidaţii care doresc să fie blocaţi pe locuri cu taxă (IF taxă sau IFR) vor depune o cerere de blocare pe loc, la Secretariatul Facultăţii.

Candidaţii care doresc să renunţe la locul deja confirmat în Runda 1 sau Runda 2 sunt rugaţi să depună cerere de retragere, la sediul Facultăţii, la Secretariatul Facultăţii, şi o cerere de restituire a taxei de şcolarizare achitate (click pentru cerere şi actele necesare). Conform art. 67 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I; dacă cererea de retragere se face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Nu se restituie taxele de înmatriculare pentru candidaţii care au confirmat locul la buget şi care ulterior se retrag.

La închiderea Rundei 3 de înmatriculări (2 august 2023, ora 15:00):

  • candidaţii admişi pentru prima dată în această rundă care nu şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi RESPINŞI
  • candidaţii care şi-au confirmat locul în rundele anterioare şi nu au îndeplinit obligaţiile corespunzătoare noului loc ocupat vor reveni pe locul iniţial confirmat

Este important pentru candidaţii admişi care au confirmat locul să continue să urmărească reafişările rezultatelor (Runda 4) pe parcursul rundelor consecutive. Ca urmare a eventualei scăderi a notei de admitere, este posibilă ocuparea ulterioară de către aceşti candidaţi a unui loc dintr-o categorie superioară conform ordinii de preferință exprimate la înscriere (spre exemplu, trecere de la IFR la IF taxă sau de la IF taxă la IF buget).

Informaţiile privind numărul acestor runde şi datele la care vor avea loc reafişările vor fi postate pe site-ul Facultăţii de Drept, în pagina dedicată admiterii la licenţă.

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi (Runda 1 , Runda 2 sau Runda 3) pot menţine dosarul în concurs, având obligaţia de a urmări platforma de admitere/pagina web a facultăţii şi programul rundelor subsecvente de afişare a rezultatelor. Dacă la una dintre rundele subsecvente sunt declaraţi admişi, au obligaţia de a desfăşura procedurile de confirmare a locului în termenul ce va fi comunicat, în caz contrar urmând a fi declaraţi respinşi.

Informaţiile privind Runda 4 de înmatriculări şi eventuale runde subsecvente vor fi publicate ulterior.

Felicitări tuturor!

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2023 (dacă s-au înscris prin depunerea fizică a dosarului).Înregistrare opțiuni de cazare pentru studenţii din anul I (2023 – 2024), licenţă, master, doctorat (admişi în sesiunea iulie 2023)