Admitere studii de doctorat 2024 - documente necesare

This image for Image Layouts addon

Şcoala doctorală

Subdomenii:
- Drept penal
- Drept privat comparat
- Dreptul comerţului internaţional
- Drept financiar
ACTE NECESARE ŞI ÎNSCRIERE

 ACTE NECESARE:

 • proiectul de cercetare doctorală (având tematica precizată mai jos pentru fiecare subdomeniu în parte);
 • fișa de înscriere, în care se va menționa opțiunea pentru conducătorul de doctorat, semnată de candidat;
 • − original* și certificarea conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • − original* și certificarea conform cu originalul a actului de identitate;
 • − original* și certificarea conform cu originalul a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • diploma de bacalaureat sau un act echivalent şi foaia matricolă în original* şi certificarea conform cu originalul;
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original* şi certificarea conform cu originalul;
 • diploma de masterat sau un act echivalent, alături de suplimentul la diplomă/foaia matricolă - original* și certificarea conform cu originalul.

Absolvenţii de master din anul universitar curent vor depune adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberate de secretariatele facultăţilor, în original şi certificarea conform cu originalul. În cazul în care pe actele de la master nu există media examenului de disertaţie, vă rog să solicitaţi de la secretariat o adeverinţă cu această informaţie (este criteriu de departajare);

 • Curriculum Vitae semnat;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • scrisoare de motivație, cu semnătură, privind pregătirea prin Şcoala Doctorală şi propunerea argumentată a unor posibile direcţii de cercetare avute în vedere de candidat (aproximativ 4-5 pagini);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, cel puţin echivalentul nivelului B2, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.

Pentru o mai bună organizare a activităţii de testare şi pentru evitarea aglomerării chiar înainte de sesiunea de înscriere,  vă recomandăm ca obţinerea atestatului să se facă şi pe parcursul anului, cu programare prealabilă. Detalii la https://litere.uaic.ro/testari-lingvistice-2/

 • dovada de achitare a taxei de înscriere (la orice sediu BRD, cod 2548 doctorat Facultatea de Drept, cod 28 taxa admitere)
 • acordul de confidenţialitate – anexa 5
 • recomandare scrisă, emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor (pentru candidaţii etnici romi)

  (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei

 

Pentru candidaţii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate, diaspora înscrierea se face centralizat, la nivel de universitate (detalii pe site-ul universităţii https://admitere.uaic.ro/admitere-doctorat/ ).

           

Înscrierea se poate desfăşura şi pe email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., încărcând toate documentele în format pdf., prin asumarea responsabilităţii referitoare la autenticitatea documentelor scanate prin semnătură şi sintagma “conform cu originalul”. Vă rugăm să denumiţi fişierele (fără a folosi diacritice) specificând la început numele dumneavoastră: „Nume prenume – xxxxxxx.pdf”, unde xxxxxxx reprezintă pe scurt conţinutul documentului (de exemplu „Popescu Cristian – certificat de naştere.pdf”, „Popescu Cristian – carte de identitate.pdf”).