Admitere studii de licenţă 2023 - români de pretutindeni - rezultate și înmatriculare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Înmatriculare

Candidatul cu statut admis are obligația de a confirma locul pe care a fost admis. 

Rezultatele vor fi afișate în mai multe runde, fiecare cu o perioadă de lucru anunțată pe site. 

După afişarea/comunicarea rezultatelor la concursul de admitere (fiecare rundă), pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada indicată pe site, sens în care au următoarele OBLIGAŢII cu prezentarea fizică la sediul Facultății:

1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat şi foaia matricolă sau echivalent în original.
2. Să confirme locul. Candidaţii admişi au obligaţia de a depune la dosar şi un document conținând un cont IBAN (cont bancar deschis în nume propriu, iar nu cont deschis pe alt nume: părinţi, fraţi etc. – termen octombrie 2023).
3. După expirarea termenului (aferent fiecărei runde), candidaţii admişi care nu au îndeplinit aceste obligaţii (nu încheiat contractul de studii, nu au depus actele în original - după caz - şi nu au achitat taxele aferente) VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), sub condiția neretragerii dosarului.

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi pot menţine dosarul în concurs, având obligaţia de a urmări platforma de amitere/pagina web a facultăţii şi programul rundelor subsecvente de afişare a rezultatelor. Dacă la una dintre rundele subsecvente sunt declaraţi admişi, în termenul ce va fi comunicat pe site au obligaţia de a desfăşura procedurile de confirmare a locului, în caz contrar urmând a fi declaraţi respinşi. 

IMPORTANT! Candidaţii declaraţi respinşi au obligaţia de a-şi retrage dosarul de înscriere până la data de 1 octombrie 2023 (dacă s-au înscris prin depunerea fizică a dosarului).