Taxe de şcolarizare / Procedură realizare plăţi (coduri)

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024:
Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Taxele de şcolarizare pot fi platite si on-line acesind pagina https://plati-taxe.uaic.ro/

Ciclul de studii licenţă

Anii I, II, III, IV

Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă (IF)

1400 lei/semestru

Studii universitare de licenţă – învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

1400 lei/semestru

 

Ciclul de studii master

Anii I, II

Studii universitare de masterat - învăţământ cu frecvenţă (IF)

1400 lei/semestru

Şcoala Doctorală

3000lei/semestru

 

Graficul achitării taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2023-2024
Taxa de şcolarizare se poate achita fie integral, fie în tranşe, astfel:

 

Semestrul:

Semestrul I

Semestrul II

Tranşa:

Tranşa I

Tranşa II

Tranşa III

Tranşa IV

Data până la care trebuie achitată:

13.11.2023

12.01.2024

15.03.2024

17.05.2024

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF)

Anul I-IV

700 lei*

700 lei

700 lei

700 lei

Studii de licenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Anul I- IV

700 lei*

700 lei

700 lei

700lei

           

Studii de master, învăţământ cu frecvenţă (IF)

Anul I, II

700 lei*

700 lei

700 lei

700 lei

Şcoala doctorală

 

Conform contractului

     

 

 

 

 


*Pentru studenţii din anul I această taxă corespunde cu cea achitată la înmatriculare.
Studenţii reînmatriculaţi în acelaşi an de studiu şi studenţii repetenţi vor achita taxa de şcolarizare recalculată, taxă ce se va afişa în Esims.
      Taxele de şcolarizare, precum şi alte tipuri de taxe se achită la orice ghişeu BRD din ţară. Pe pagina  
https://plati-taxe.uaic.ro/se pot plati NUMAI taxele de şcolarizare, admitere, înmatriculare şi cazare, nu şi alte tipuri de taxe! Oricare alte tipuri de taxe, reînmatriculare, taxa reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ), taxa refacere activitate didactică, etc. se platasc prin BRD, la ghiseu.

La ghişeul BRD, studentul va menţiona următoarele date:

- Numele și prenumele
- Codul numeric personal
- Denumirea corectă a facultăţii (Facultatea de Drept, Univ. “Al. I. Cuza” din Iaşi).
Pe chitanţa primita de dvs trebuie sa aveti trecut codul formei de invăţământ după cum urmează;

Licenţă - Învăţământ cu frecvenţă, cod 1221

Licenţă - Învăţământ cu frecvenţă redusă, cod 2215

Master,    cod 2403

Doctorat,  cod 2548

In cazul în care codul nu este trecut corect, vă rugăm să sesizati bancii, deoarece taxa nu se va regasi în borderouri pentru Facultatea de Drept şi nu va fi înregistrată.

Pentru plaţile făcute on line, vă rugăm să precizaţi numele corect al studentului, CNP ul, felul taxei, codul facultaţii!

 

Chitanţele se păstrează de către student, nu trebuie prezentate la secretariat! Înregistrarea plăţilor în baza de date E sims se face după borderourile primite de la Serviciul Contabilitate.

 

 

 

 

CODURI ŞI TIPURI DE TAXE
- Contul şi banca ( R044TREZ40620F330500XXXX, TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( R068BRDE240SV89534452400- orice sucursală BRD DÎN ŢARĂ )
- PENTRU TAXA DE CAZARE :
- Contul şi banca ( R068TREZ40620F331400XXXX. TREZORERIA IAŞI; COD FISCAL 4701126),
- Contul şi banca ( R037BRDE240SV89534102400- orice sucursală BRD DIN ŢARĂ )

Tip taxa

COD

şcolarizare

31

reînmatriculare

29

taxa reexaminare (examen neinclus în planul de învăţământ)

41

taxa refacere activitate didactică

35

taxa duplicat carnet student/legitimaţie

27

taxa eliberare acte de studii

39

taxă programă analitică

43

taxă examinare finalizare studii

30

taxă admitere

28

taxă înmatriculare

38

taxă testare lingvistică

40

taxă eliberare certificate competenţă lingvistică – licenţă

44