Admitere studii de masterat 2024 - informaţii generale

This image for Image Layouts addon

STUDII DE MASTERAT

Specializare / Durata:
- Drept european (IF - 2 ani)
Drept european - extensiunea Bălţi (IF - 2 ani)
- Dreptul afacerilor (IF - 1 ani)
- Ştiinţe penale 
(IF - 1 ani)
- Criminalistică 
(IF - 1 ani)
- Carieră Judiciară 
(IF - 1 ani)
- Jurisdicţii
Speciale (IF - 1 ani)

- Drept şi ordine publică - Focșani (IF - 2 ani)
Informațiile vor fi actualizate, pe măsură ce se definitivează cadrul de admitere de către structurile competente
Calendar de concurs / paşi de urmat
   

 

1 aprilie – 14 iulie 2024

Pre-înscrierea candidaților (on-line), pe platforma eadmitere.uaic.ro .

Această etapă este opțională și nu echivalează cu depunerea dosarului, ci reprezintă pregătirea pentru înscriere.

15 – 20  iulie 2024

Înscrierea candidaților
  Completarea fișei pe platformă (on-line) este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere pe platforma eadmitere.uaic.ro.
  Fiecare candidat va completa și va depune dosarul în platformă prin finalizarea procedurii de înscriere.
  Dosarele vor dobândi statutul înregistrat.
  Comisia va verifica dosarul și va confirma (sau va solicita completări privind) conținutul.
  Comunicarea se face prin platformă și pe email.
  Fiecare candidat va primi o notificare pe email privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.ro.

- Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line (la distanţă).

- Alternativ, dosarul va putea fi depus și  la sediul Facultăţii, Corp A, caz în care, de asemenea, candidatul va trebui să facă depunerea prin platformă, la un calculator pus la dispoziție de Facultate. Pentru evitarea blocajelor, recomandăm depunerea on-line fără deplasarea la sediul Facultății. Programul zilnic și sala vor fi afișate în timp util.


Termenul până la care vor putea fi create conturile de acces pe platforma eadmitere.uaic.ro și termenul până la care fișele de admitere vor putea fi înregistrate vor fi afișate în timp util.

22 - 27 iulie 2024

Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

Informațiile vor fi afișate pe site-ul Facultății și comunicate prin platformă (pentru candidații admiși).

Candidații sunt obligați să completeze fișa de înscriere on-line și sunt încurajați să depună dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.

Candidații vor primi la momentul afișării rezultatelor instrucțiuni pentru înmatriculare. Candidații sunt sfătuiți să obțină, în condițiile legii, copii legalizate de pe documentele de studii originale, pentru a le putea folosi pe perioada în care documentele de studii originale vor rămâne la dosarul de admitere și, ulterior, pe perioada studiilor.