Rezultate și înmatriculare

Admitere studii de licenţă 2024 - rezultate și înmatriculare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

Calendarul estimativ al afișării rezultatelor admiterii la studii universitare de licență

24 iulie 2024, ora 13:00 – termen-limită pentru depunerea contestațiilor la barem (pentru candidații care nu sunt de acord cu baremul afișat pentru proba de concurs)

24-25 iulie 2024 – soluționarea contestațiilor la barem

25 iulie 2024 – afișarea rezultatelor la proba de concurs; aceste rezultate se vor afișa după soluționarea contestațiilor la barem și vor viza doar rezultatul obținut la proba de concurs (testul la limba română), nu și rezultatul admiterii (admis/respins); de la afișarea rezultatelor la test, candidații vor avea la dispoziție un termen de 24 de ore pentru a contesta punctajul obținut la test (pentru candidații care consideră că există erori la numărarea grilelor rezolvate corect); în această etapă, se va putea contesta doar punctajul, solicitându-se recorectarea manuală a lucrării

26 iulie 2024 – soluționarea contestațiilor la punctaj

26/27 iulie 2024 – afișarea rezultatelor admiterii