Admitere studii de licenţă 2023 - români de pretutindeni - documente necesare

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Acte necesare înscrierii
1. FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON-LINE PE PLATFORMĂ PRIN CREAREA UNUI CONT DE CANDIDAT. 
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obținută în țara de origine și traducerea în limba română (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului).
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2023 (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU obținută în țara de origine și traducerea în limba română (document scanat lizibil pentru depunere online, original şi copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul înafara României) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului); inclusiv Anexa cu dovada
domiciliului (pentru candidații din R. Moldova);
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil pentru depunere online, copie simplă dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Acolo unde este cazul, candidatul poate depune (opțional) și o adeverință privind bolile cronice.
8. DOSAR PLIC (nu cu șină sau folie) - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
9. 2 FOTOGRAFII color dimensiune pașaport - dacă înscrierea se realizează prin depunerea fizică a dosarului
10. Caz special: Persoanele care au sau au mai avut calitatea de student, vor depune o ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă)
11. Documente speciale: 
11.1. Declarație pe proprie răspundere (scanată) a candidatului că își asumă identitatea culturală română și că nu a mai beneficiat de studii de licență finanțate de la bugetul statului român (formular declarație); 
11.2.Copie pașaport cu valabilitatea stabilită conform precizărilor de mai sus;
11.3. Documentele de studii din țara de origine: Diplomă de bacalaureat sau echivalent și foaia matricolă studii liceale sau echivalent traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională. 
11.4. Candidații RPT care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte împreună cu diploma de bacalaureat adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

- Precizări Români pe pretutindeni
- Precizări candidați din Ucraina


Important

Candidatul își asumă pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;

Candidatul are obligația de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.

Atenționare! Rugăm candidații care au dosarul cu statusul „Validat” să verifice conformitatea notelor în contul de concurs de pe platforma eadmitere.uaic.ro în secțiunea „Rezultate obținute”. În cazul în care sunt identificate neconcordanțe, vă rugăm să ne transmiteți un email pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în care să menționați numărul dosarului și deficiența observată.