Admitere studii de licenţă 2023 - informaţii generale

This image for Image Layouts addon

Studii de licenţă

Domeniul: Drept
Durata studiilor: 4 ani
- învăţământ cu frecvenţă (IF)
- învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Paşi de urmat

1. (Opțional) Preînscriere (până la data de 9 iulie 2023). Faza de preînscriere nu este obligatorie. Dosarele sunt în așteptare cu mențiunea incomplet. Nu se fac verificări la dosare.

2. Înscriere (perioada 10-15 iulie 2023). Toți candidații vor transmite spre validare dosarul electronic prin intermediul platformei - depunere dosar. Opțiunea se va activa luni 10 iulie 2023. Dosarele vor dobândi statutul înregistrat.

Comisia va verifica dosarul și va confirma conținutul. Comunicarea se face pe email și prin platformă. Fiecare candidat va primi o notificare privind validarea dosarului, eventual necesitatea unor completări.

2.1. Toți candidații vor participa la admitere prin platforma unică de admitere: eadmitere.uaic.roCompletarea fișei pe platformă este obligatorie, prin crearea unui cont de admitere.

2.2. Depunerea dosarului de admitere este recomandat să se facă integral on-line.

În perioada 10-15 iulie 2023, conturile de admitere pot fi create la distanță sau la sediul Facultății. În acest ultim caz, documentele vor fi depuse într-un dosar fizic.

Lucrul la sediul Facultății se va face în intervalul orar 9-15 (luni-vineri), 9-12 (sâmbătă) în sălile S5 și S6.

3. Susținerea probei de concurs: test la limba română- data propusă este de 18 iulie 2023. Se vor afișa în timp util listele de repartizare a candidaților pe săli și confirmarea datei de concurs.

4. Soluționarea contestațiilor la barem, rezultatelor inițiale și a rezultatelor finale (19-22 iulie 2023) și comunicarea rezultatelor (prin platformă și e-mail). Fiecare candidat va primi o notificare pe mail privind rezultatele.

5. Înmatricularea - confirmare locului (24 iulie – 6 august 2023 și eventuale runde subsecvente). Se va face cu prezență fizică la sediul Facultății conform anunțului din secțiunea Rezultate.

Candidații sunt obligați să completeze fișa de înscriere on-line și sunt încurajați să depună dosarul de concurs la distanță. Comunicarea cu Comisia de admitere se va face on-line, prin platforma de concurs și email, inclusiv în ceea ce privește validarea dosarului, afișarea rezultatelor și rundele de înmatriculare.