Susțineri teze de doctorat

21.12.2023 Susţinere teză de doctorat APACHIŢEI I. IOAN-DUMITRU

Anexa 10
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI
Şcoala Doctorală de Drept
ANUNŢ

La data de 21.12.2023, ora 11:00, în Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) dl. APACHIŢEI I. IOAN-DUMITRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul INFRACŢIUNI CONTRA SECURITĂŢII NAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:
Prof. univ. dr. Ruxandra RĂDUCANU, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Academia de Studii Economice Bucureşti
Prof. univ. dr. Vasile DRĂGHICI, Universitatea "Ovidius" Constanţa

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Data afişării: 29.11.2023