Susțineri teze de doctorat

Paşi de urmat pentru susţinerea tezei de doctorat (inclusiv ghidul de redactare a tezei de doctorat)

Susținerea tezei de doctorat în fața comisiei de îndrumare și susținerea publică

Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape:
1. Studentul-doctorand predă teza, în format electronic, conducătorului de doctorat;
2. Teza este analizată şi, dacă sunt propuneri de îmbunătățire din partea membrilor comisiei, este modificată înainte de susţinerea oficială în comisia de îndrumare.
3. Se întocmeşte raportul final de similitudini;
4. Se depune la secretariat cererea de sustinere în comisia de îndrumare (Anexa 5 - cu minim 15 zile înainte), PDF-ul tezei şi declaraţia de originalitate;
5. Teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare;
6. După această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice;
7. Conducătorul de doctorat propune comisia de susținere publică, ce trebuie avizată de Consiliul şcolii doctorale şi aprobată de conducerea IOSUD.
8. Se întocmește decizia de numire a comisiei şi se comunică membrilor.
9. Referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat;
10. După presusținere nu se mai fac modificări tezei de doctorat. În forma finală acceptată de membrii comisiei de îndrumare la presusținere, teza de doctorat va fi susținută public în termen de maxim 3 luni;
11. Teza de doctorat se trimite referenţilor propuşi pentru comisia de susţinere publică. În cel mult 30 de zile de la primire, referenţii au obligaţia să transmită secretariatului referatul de analiză, CV-ul semnat;
12. Dacă referatele sunt favorabile, abia atunci se depun la secretariat urmatoarele (cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere):
   - cererea de susţinere publică (anexa A9);
   - teza de doctorat, în format tipărit faţă/verso, în 3 exemplare (unul pentru Biblioteca Facultăţii de Drept, unul pentru Arhiva UAIC şi unul pentru Biblioteca Naţională). Teza printată trebuie să fie identică cu varianta pentru care a fost emis raportul de similitudini;
   - rezumatul tezei de doctorat, atât în limba română, cât şi în limba engleză (PDF+tiparit in 3 exp. fata/verso);
   - CV-ul studentului-doctorand, semnat, fizic şi format pdf;
   - lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, semnată şi datată, urmată de toate publicatiile în format pdf, indicând toate coordonatele (revista, volum, etc., nr., an) şi varianta word cu link către publicațiile;
   - lista de participari la conferinte+dovezi pdf si link
   - 3 CD-uri;
13. La depunerea fizică a tezei de doctorat, secretariatul va întocmi o adeverinţă pentru biblioteca facultăţii. Doctorandul va preda bibliotecii un exemplar din teza şi adeverinţa întocmită de secretariat. Adeverinţa va fi înregistrată şi adusă secretariatului pentru confirmarea depunerii.
14. Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locul şi ora susținerii. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul studentului-doctorand, CV-urile membrilor comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul IOSUD-UAIC.
Pentru alte detalii consultați opisul din OM 5229/2020. Succes!