Admitere

Studii de licenţă

Studii de licenţă

Domeniul: DREPT
Durata studiilor:
- 4 ani învăţământ cu frecvenţă(IF)
- 4 ani învăţământ cu frecvenţă redusă(IFR)
Detalii
Studii de masterat

Studii de masterat

Specializare / Durata:
Drept european / Drept european - extensiunea Bălţi: IF - 2 ani
Dreptul afacerilor, Administraţie publică, Ştiinţe penale, Criminalistică, Carieră Judiciară, Jurisdicţii Speciale: IF - 1 an
Drept şi ordine publică - Focșani: IF - 2 ani
Detalii
Şcoala doctorală

Şcoala doctorală

Subdomenii:
- Drept penal
- Drept privat comparat
- Dreptul comerţului internaţional
- Drept financiar

Detalii

ADMITERE

STUDII DE LICENŢĂ - STUDII DE MASTERAT - STUDII DE DOCTORAT

logo_video_661_411.png

Fascinat de Drept.

Descoperă experiența de student UAIC. Fascinat de Drept.