Noutăţi

Facultatea de Drept anunță selecția a 6 consultanți individuali în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Școlii de vară „Vacanță juridică DREPT în Iași (Drept în Iași!)”, organizată în cadrul proiectului ROSE în anul 2023

În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Școlii de vară „Vacanță juridică DREPT în Iași (Drept în Iași!)”, organizată
în cadrul proiectului ROSE în anul 2023, Facultatea de Drept anunță selecția a 6 consultanți individuali, astfel:
- 3 Consultanți individuali - Supraveghetori, care se vor ocupa de supravegherea elevilor, precum și de realizarea activităților recreative,
competițiilor sportive, vizitelor de studii și de participarea la evenimente culturale a grupului țintă format din 25 elevi;
- 3 Consultanți individuali - Reprezentanți ai asociațiilor studențești, care se vor ocupa de realizarea activităților recreative, competițiilor
sportive, vizitelor de studii și de participarea la evenimente culturale a grupului țintă format din 25 elevi.
Toate detaliile procesului de selecție pot fi consultate în documentele specifice atașate:
- pentru Selecția Consultanților Individuali – Supraveghetori: Supraveghetori - Invitație de participare și Supraveghetori - Termeni
de referință;
- pentru Selecția Consultanților Individuali – Reprezentanți ai asociațiilor studențești: Reprezentanți asociații studențești - Invitație
de participare și Reprezentanți asociații studențești - Termeni de referință.”