Rezultate admitere studii de MASTERAT (07.09.2023), sesiunea septembrie 2023

Prezentele rezultate au fost afişate la data de  07.09.2023 , ora 17.00   . Eventualele contestaţii se vor formula în scris, pe email, la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în termen de 24 de ore de la afişare.

ÎNMATRICULARE (CONFIRMAREA LOCULUI PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI)

Înmatricularea candidaților admiși se va face cu prezență fizică la sediul Facultății, Corp A, sala V. Pella (S1), în data de 08 septembrie 2023, interval 09:00-11:00, conform Regulamentului privind organizarea admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024, art. 59 – 62:

Regulament privind organizarea şl desfăşurarea admiterii la ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023/2024 (învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă)

 

După afişarea rezultatelor la concursul de admitere pentru a ocupa locul obţinut la concurs, candidaţii admişi trebuie să se înmatriculeze. La înmatriculare, candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII:

  1. Să depună la dosar diploma de bacalaureat, diploma de licenţă/ adeverinţa de absolvire, supliment de diplomă/foaia matricolă ÎN ORIGINAL, indiferent de forma de finanţare (buget/taxă). Candidaţii admişi la altă facultate care au loc confirmat la buget (la altă facultate) trebuie să depună la dosar documentele de studiu în copie legalizată şi adeverinţa de student/candidat admis cu loc confirmat la facultatea respectivă.
  2. Să încheie contractul de studii.
  3. În cazul în care au fost admişi pe locuri finanţate de la buget va achita taxa de înmatriculare de 50 lei și se va depune dovada plății. In cazul retragerii dosarului de înscriere, această taxă nu se restituie.
  4. În cazul în care au fost admişi pe locuri cu taxă vor achita 700 lei și se va depune dovada plății. (avans din taxa semestrială de 1400 lei).
  5. Se vor depune la dosar la inmatriculare documentele cerute pentru inscriere: 2 fotografii, adeverința medicala, copie de pe cartea de indentitate, de pe certificatul de naștere și de pe certificat de căsătorie (dacă este cazul), copii de pe actele de studii.
  6. Se va depune un extras de cont sau un act emis de banca din care să rezulte contul IBAN.
  7. În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților unei instituții de învățământ superior: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semstre în care a beneficiat de bursă.

 

Modalități de plată a taxei la etapa de inmatriculare/confirmare a locului:

Taxa se poate plăti online, în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/ . Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe platformă.

Taxa de  poate fi plătită pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/

Taxa se poate achita la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 38 – taxă loc buget 50 lei, cod 31- taxă loc taxă 700 lei.

 

După expirarea termenului de înmatriculare (8 septembrie 2023), candidaţii admişi care nu au încheiat contractul de studii, nu au depus actele în original (după caz) şi nu au achitat taxele aferente VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI. Locurile rămase libere vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere (în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunea exprimată la înscriere), sub condiția neretragerii dosarului.

Candidaţii care nu au fost iniţial admişi pot menţine dosarul în concurs, având obligaţia de a urmări pagina web a Facultăţii şi dacă sunt declaraţi admişi, au obligaţia de a desfăşura toate procedurile de confirmare a locului.

 

Cazuri de restituire a taxei de școlarizare, în caz de retragere: art. 63 și art. 64 din Regulamentul privind organizarea admiterii la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024.      
Regulament privind organizarea şl desfăşurarea admiterii la ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2023/2024 (învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţă redusă)

Înregistrare opțiuni de cazare pentru studenţii din anul I (2023 – 2024), licenţă, master, doctorat (admişi în sesiunea iulie 2023)