Susțineri teze de doctorat

09.12.2023 Susţinere teză de doctorat STÂNGACIU D. RAMONA-DANIELA

La data de 09.12.2023, ora 10:00, în Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) domnişoara STÂNGACIU D. RAMONA-DANIELA va susține, în ședință publică, teza de doctorat cu titlul CONTRACTUL DE LICENŢĂ PRIVIND BREVETUL DE INVENŢIE ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL, în vederea obținerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.

Comisia de doctorat are următoarea componență:

Preşedinte:
Conf.univ.dr. Ioana Maria COSTEA, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Conducător ştiinţific:
Prof. univ. dr. Carmen-Tamara UNGUREANU, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Referenţi:

Conf. univ.dr. Nicoleta Rodica DOMINTE, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
Prof.univ.dr. Edmond Gabriel OLTEANU, Universitatea din Craiova
Conf.univ.dr. Adrian CIRCA, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Drept.

Data afişării: 10.11.2023