Facultatea de Drept din IAŞI

168 de ani de la înfiinţare

Conferinţa Internațională „Perspective juridice asupra Internetului. Omniprezența dreptului în spațiul virtual” (The Ubiquity of Law in Cyberspace), ” – ediţia a IV-a

Programul conferinţei

Lucrările conferinței vor avea loc pe platforma Microsoft Teams. Datele de acces vor fi puse la dispoziție în cel mai scurt timp. De asemenea, prezentările din panelul principal (main) vor fi transmise live prin intermediul JURIDICE.RO.
Interval orar Panel Speaker Tema
10:00-10:10 10' (opening) Main Ioana Maria Costea, PhD Opening speech
10:10-10:20 10' (introduction) Main Carmen Tamara Ungureanu, PhD The Ubiquity of Law in Cyberspace – Short Introduction to the Topic of the 4th Edition of the Conference
10:20-10:40 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Lenuţa Alboaie, PhD Another Edge, A New Beginning
10:40-11:00 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Charles Szymanski, JD Algorithms and Labor Law
11:00-11:20 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Şerban Diaconescu, PhD Non-Patrimonial Means of Protecting Personality Rights in the Virtual Environment. Unity in Diversity?
11:20-11:40 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Silvia Lucia Cristea, PhD Teaching Law through an Online Platform. A Temporary Solution or a Lex Ferenda Proposal?
11:40-12:00 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Mateja Durovic, PhD Regulatory Challenges of the Online Platforms
12:00-12:20 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Eleni Kaprou, PhD New Challenges for the EU Online Marketplace
12:20-12:40 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Alexandru Stănescu, JD The 4th Industrial Revolution – New Economic Models from Gig & Circular Economies to Decentralization. Rules and Policies for this New Digital World. European and US Perspectives
12:40-13:00 15' (presentation) + 5' (Q&A) Main Daniela Ghicajanu, JD A Clash of Titans - Crypto Assets Facing the European Union. Challenges and Opportunities for Regulators and Investors
Interval orar 14:00-18:00
Moderator Panel Speaker Tema
Panel 1.1
14:00-15:15
Lucia Irinescu E-commerce Oksana Kiriiak Digital Contracts
E-commerce Ana-Juanita Goicovici The Traders's Liability for Lack of Conformity of the Digital Content and of the Digital Services, as Regulated by Directive (EU) 2019/770
Răspunderea comercianților pentru lipsa de conformitate a conținutului digital și a serviciilor digitale, în reglementarea Directivei (UE) 2019/770
E-commerce Ana-Maria Udriște Influencer marketing law: how can the consumers be protected?
Influencer marketing law: cum se pot proteja consumatorii?
E-commerce Lucia Irinescu Uber, a new business model and its implications for competition
Uber, un nou model de afacere și implicațiile sale asupra concurenței
E-commerce Aura-Elena Amironesei Unfair competition on social media
Concurența neloială în sfera rețelelor de socializare
Panel 1.2
15:30-16:30
Carmen Tamara Ungureanu E-commerce Despina-Martha Ilucă New Regulatory Perspectives for European Crowdfunding Service Providers for Business
Noi perspective legislative pentru furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri
E-commerce Tudor-Matei Rusu Contractual liability of the online platforms
Răspunderea contractuală a platformelor de intermediere
E-commerce Ramona Daniela Stângaciu Non-assertion pledges or proteiform legal figures
Non-assertion pledges sau despre figuri juridice proteice
E-commerce Alexandru Toma The Challenges of Copyright on the Internet
Provocări ale dreptului de autor pe Internet
E-commerce Marius Brănici Online factoring and invoice trading platforms. Redefining the future of trade finance techniques
Factoring online și platforme de comercializare a facturilor. Redefinind viitorul tehnicilor de finanțare a comerțului
Panel 1.3
16:45-18:00
Nicolae-Horia Țiț E-justice Nicolae-Horia Țiț Considerations regarding the communication by e-mail of the procedural documents in the civil process
Considerații cu privire la comunicarea prin e-mail a actelor de procedură în procesul civil
E-justice Oana-Cristina Munteanu The e-file – a first step towards the digitization of justice?
Dosarul electronic – un prim pas către digitalizarea justiției?
E-justice Mirela Morar, Silvia Uscov Brief considerations on the conduct of court hearings by videoconference
Scurte considerații asupra desfășurării ședințelor de judecată prin videoconferință
E-justice Ionela-Diana Pătrașc-Bălan Recognition and enforcement of digital arbitral awards (arbitral e-awards)
Recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale digitale
E-justice Loredana Costina Lex Ferenda proposals regarding the optimization of the process of establishing associations and foundations through the use of new technologies
Interval orar 13:30-18:00
Moderator Panel Speaker Tema
Panel 2.1
13:30-14:30
Mirela Carmen Dobrilă E-life Cătălin Mihai Chiriță Physical identity vs. virtual identity
Identitatea fizică vs. identitatea virtuală
E-life Aniela-Flavia Ticau-Suditu Digital Legacy
Moștenirea digitală
E-life Raluca Onufreiciuc, Andrei Dumbravă The Future of Open Data Portals
Viitorul Portalurilor de Date Deschise
E-life Andra Iftimiei The impact and limits of the application of artificial intelligence in law. Comparative Law study
Impactul și limitele aplicării inteligenței artificiale în drept. Studiu de drept comparat
E-life Mirela Carmen Dobrilă Quo vadis online learning during the pandemic: legal implications. Digital education at European level
Quo vadis învățarea on-line în timpul pandemiei: implicații juridice. Educația digitală la nivel european
Panel 2.2.
14:40-15:40
Mihai Dunea E-freedoms Veronica Mocanu Data Privacy in a Digital World: realities and perspectives
E-freedoms Ana-Juanita Goicovici Transparent information and modalities for the exercise of the data subject's right of access concerning personal data in cyberspace
Informarea transparentă și modalitățile de exercitare a dreptului de acces al persoanei vizate privind datele personale în spațiul virtual
E-freedoms Andreea Șerban The role of the national and european authorities in the protection of personal data
Rolul autorităților naționale și europene în protecția datelor cu caracter personal
E-freedoms Ștefan Răzvan Tataru Internet Cookies – the files with juridical "fortune"
Internet Cookies – fișierele cu răvaș juridic
Panel 2.3
15:50-16:50
Carmen Moldovan E-freedoms Lorena Stănescu, Lăcrămioara Popa Legal considerations on "tracking" and "targeted advertising" on social networks
Reflecții juridice cu privire la activitățile de „urmărire” și „publicitate personalizată” pe rețelele sociale
E-freedoms Georgeta Alina Ușurelu Freedom on expression on Facebook
Libertatea de exprimare pe Facebook
E-freedoms Carmen Moldovan Limits of International Law in a Limitless Cyberspace. Challenges and Uncertainties
Limite ale dreptului internațional în spațiul cibernetic fără limite. Provocări și incertitudini
E-freedoms Marius Nicolae Balan Digital Authoritarianism – Artificial Intelligence and Human Rights
Autoritarism digital – Inteligenţa artificială şi drepturile omului
E-freedoms Cătălin Boacnă Artificial intelligence, a means of spreading misinformation through social networks – deep fake and Astroturfing
Inteligența artificială, mijloc de propagare a dezinformării prin intermediul rețelelor de socializare – deep fake și Astroturfing
Panel 2.4
17:00-18:00
Ancuţa-Elena Franţ E-crime Adrian Corobană The cyber sanctions regime in the European Union
E-crime Olga Andreea Urda Coronavirus Pandemic and Cybercrime – European Solutions
Pandemia de Coronavirus și Criminalitatea informatică – Soluții europene
E-crime Ioan Dumitru Apachiței The Cybernetic Dimension of National Security with Regards to the European Union Law
Dimensiunea cibernetică a securității naționale în raport de dreptul european
E-crime Mihai Dunea Applying the theory of ubiquity in identifying the place of the crime in the case of criminal acts committed online
Aplicarea teoriei ubicuității în identificarea locului săvârșirii infracțiunii în cazul faptelor penale săvârșite în mediul online
E-crime Adrian Cristian Moise Cyber-criminology – a new field of scientific research and criminological investigation/ Cyber-criminology – un nou domeniu de cercetare științifică și investigare criminologică
E-crime Ancuţa-Elena Franţ Detecting Lies by Using Natural Language Processing
Identificarea comportamentului simulat prin procesarea limbajului natural


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.1817 sec.