Facultatea de Drept din IAŞI

168 de ani de la înfiinţare

Conferinţa Internațională „Perspective juridice asupra Internetului. Omniprezența dreptului în spațiul virtual” (The Ubiquity of Law in Cyberspace), ” – ediţia a IV-a

Ghidul autorilor

Fiecare participant la conferinţă se poate înscrie cu o singură lucrare.

Următoarele subiecte reprezintă o enumerare exemplificativă: criminalitatea informatică, drepturile omului (dreptul la viața privată, dreptul la libera exprimare, ș.a.), e-guvernare și administrația on-line, protecția salariatului, comerțul electronic intern și internațional, e-banking, concurența neloială, protecția consumatorilor, protecția datelor cu caracter personal, protecția proprietății intelectuale, ș.a.

• Lucrările ştiinţifice, in extenso, vor fi expediate în format electronic, la adresa: anale.drept@uaic.ro  până la data de 15 noiembrie 2020.

• Lucrările vor fi redactate respectând indicațiile din Ghidul autorilor la Analele Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Secția Științe Juridice, care se regăsesc la adresa: http://pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor

• Rezumatul lucrărilor.

Rezumatul va avea cel mult 150 de cuvinte. Se vor menţiona şi 4-6 cuvinte sau expresii cheie care surprind esenţa lucrării.

• Evaluarea lucrărilor înscrise

Lucrările primite vor fi supuse evaluării de către membrii Comitetului ştiinţific, în funcţie de tematică, după regulile peer review.

• Responsabilitatea exclusivă a autorilor pentru conţinutul lucrărilor înscrise

Lucrările înscrise trebuie să fie originale şi să nu fi fost publicate.  Autorii au obligaţia să respecte legislaţia drepturilor de autor şi să evite orice formă de plagiat. Întreaga răspundere revine autorului lucrării. Organizatorii Conferinţei nu-şi asumă nici o răspundere pentru nerespectarea de către autori a reglementărilor înscrise în legislaţia drepturilor de autor şi a realizării de plagiat.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2024
Server-ul a generat răspunsul în 0.1804 sec.