Facultatea de Drept din IAŞI

164 de ani de la înfiinţare

ZILELE UNIVERSITĂŢII

Evenimente

ZILELE UNIVERSITĂŢII 2018

26-27 octombrie 2018: Sesiune de comunicări ştiinţifice „DIMENSIUNI EUROPENE ŞI NAŢIONALE ALE ŞTIINŢEI ŞI PRACTICII DREPTULUI”

Locaţia: Amfiteatrul Paul Demetrescu (I-1), ora 16

Comunicări:


Prof. dr. Gheorghe Durac, Consideraţii referitoare la legitimitatea procesuală în cauze care au ca obiect protecţia factorilor de mediu;
Conf. dr. Maria Ioana Mărculescu-Michinici, Lect. dr. Mihai Dunea, Încotro duc unii pași actuali pe calea reformei penale (II)? Despre definiţia infracţiunii continuate;
Conf. dr. Ioana Maria Costea, Dreptul de deducere, componentă a dreptului de a stabili creanțe fiscale;
Conf. dr. Anişoara Băbălău (Universitatea din Craiova), Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrativ-fiscale;
Conf. dr. Lucia Irinescu, Familia (ne)tradițională;
Conf. dr. Septimiu Panainte, Codul muncii în România și în Republica Moldova: scurt exercițiu comparativ;
Conf. dr. Marius Balan, România şi Tratatul din 9 decembrie 1919 privind protecţia minorităţilor;
Lect. dr. Dan Constantin Tudurache, Despre darea în plată şi reglementarea Legii nr. 77/2016;
Lect. dr. Snejana Sulima, Instrumente juridice supranaţionale pentru protecţia democraţiei în statele europene;
Lect. dr. Cristina Luiza Gavrilescu, Cerințe specifice contractelor bancare încheiate cu consumatorii;
Lect. dr. Dan Constantin Mâţă, Regimul juridic al certificatul de urbanism. Controverse doctrinare și tendințe jurisprudențiale;
Lect. dr. Daniel Atasiei, Consideraţii despre motivarea hotărârilor judecătoreşti penale;
Lect. dr. Carmen Mariana Diaconu, Ghid de bune practici privind încheierea contractelor de concesionare de bunuri publice;
Lect. dr. Carmen Moldovan, Posibile implicaţii ale deciziei statului acreditant de mutare a ambasadei sale în statul acreditar;
Lect. dr. Olga Andreea Urdă, Constituirea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. Importanţa Statutului şi a actelor constitutive;
Lect. dr. Horia Ţiţ, Considerații cu privire la executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face intuitu personae;
Asist. dr. Marius Sebastian Striblea, Formarea şi efectele contractului internaţional de asigurare;
Asist. dr. Marius Sebastian Striblea, Aspecte teoretice şi practice în legătură cu aplicarea normei juridice în timp;
Asist. dr. Mirela Carmen Dobrilă. Lipsa caracterului obligatoriu al taxei profesionale anuale pentru mediatori, pretinse de Consiliul de mediere. Noi tendințe. Schimbare de viziune;
Asist dr. Andra Iftimiei, Valențe ale pluralismului juridic și ale pluralismului constituțional în știința dreptului comparat;
Asist. dr. Claudiu Pupăzan, Considerații cu privire la organizarea administrației publice locale - aspecte de drept comparat;
Asist. dr. Codrin Codrea, Regimul juridic al fiduciei în reglementarea Codului civil;
Asist dr. Ionuţ-Alexandru Toader, Mijloace de plată online a prețului contractului de vânzare;
C.S. dr. Bogdan-Constantin Ibănescu, Adapting the strategies according to the impact of tourism on rural areas?;

Informaţii despre ediţia anterioară (Sesiune de comunicări ştiinţifice: „Dimensiuni europene şi naţionale ale ştiinţei şi practicii dreptului”) găsiţi la adresa : http://laws.uaic.ro/ro/evenimente/dimensiuni-europene-si-nationale-ale-stiintei-si-practicii-dreptului

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.4787 sec.