Română English Français

Noutăţi şi comunicate

În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept care doresc să se transfere de la o formă de învăţământ la alta (an univ. 2021-2022)

miercuri , 26 Ianuarie 2022
duminică , 30 Ianuarie 2022 (actualizat)

CERERILE DE TRANSFER PENTRU STUDENŢII DIN ANII I – III SE VOR TRIMITE PE MAIL NUMAI ÎN PERIOADA  11 – 14 FEBRUARIE 2022 (model ataşat).

Studenţii înmatriculaţi la IF vor trimite cererea semnată pe mail   secretariatzi.drept@uaic.ro

Studenţii înmatriculaţi la IFR vor trimite cererea semnată pe mail secretariatifr.drept@uaic.ro

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂŢII TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2.ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ

3.STUDENTUL TREBUIE SĂ FIE INTEGRALIST (PENTRU ANII II – III PE TOATE SEMESTRELE)

4.MEDIA ANILOR DE STUDII SĂ FIE CEL PUŢIN 7.50

 

CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI FACULTĂŢII TRANSFERUL DE LA ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ LA ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ SE APROBĂ CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR CRITERII:

1. SOLICITANTUL SĂ AIBĂ CALITATEA DE STUDENT LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII

2.ÎN LIMITA CAPACITĂŢII DE ŞCOLARIZARE PENTRU SERIA RESPECTIVĂ
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.