Română english français

Noutăţi şi comunicate

Rezultatea admitere studii de MASTERAT - "români de pretutindeni" - 28.07.2019 - runda 2

duminică , 28 iulie 2019
marți , 06 august 2019 (actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (28.07.2019 ora 15.00).

Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro

În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate emailului, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

Din totalul numărului de locuri scoase la concurs în sesiunea de admitere iulie 2019 (2 buget fără bursă și 3 la taxă) au fost ocupate si confirmate cele 2 locuri la buget fără bursă, precum și 1 loc la taxă. Candidații declarați RESPINS fie au doar opțiune de buget, fie nu și-au confirmat locul obținut în runda I la taxă.

În măsura în care până la data de 12 septembrie vor fi alocate noi locuri bugetate, va exista posibilitatea pentru 2 candidați să fie înmatriculați pe aceste locuri.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.