Română english français

Noutăţi şi comunicate

Rezultatea admitere studii de MASTERAT - 22.07.2019

luni , 22 iulie 2019
joi , 25 iulie 2019 (actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora.

Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro

În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate emailului, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

PROGRAM CONFIRMARE LOCURI MASTERAT – sala V. PELLA

23-26 iulie 2019 – interval orar 9-16

27 iulie 2019 – interval orar 9-13

CAZARE ANUL I pentru anul universitar 2019-2020

Candidaţii declaraţi RESPINS pot fi declaraţi ADMIS, în runda a II-a, daca în perioada 23-27 iulie 2019 nu vor fi confirmate toate locurile. O noua reafişare va avea loc pe data de 28 iulie 2019.

Candidații declarați ADMIS la toate specializările au următoarele obligații:

1.dacă sunt declarați ADMIS la buget, atunci trebuie să confirme locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 50 lei – numai la BRD, cod 38, după care se prezintă la comisia de admitere (sala Vespasian PELLA), completează dosarul cu toate actele de studiu în original (dacă acestea nu se află deja la dosar) și încheie contractul de studii.

2. dacă sunt declarați ADMIS la taxă, atunci trebuie să confirme locul prin achitarea a jumătate din taxa de şcolarizare a semestrului I de 700 lei – numai la BRD, cod 31, după care se prezintă la comisia de admitere (sala Vespasian PELLA), completează dosarul cu toate actele de studiu în original (dacă acestea nu se află deja la dosar) și încheie contractul de studii.

Urmare a faptului că pentru specializarea Jurisdicții speciale nu a fost atins pragul minim necesar de 25 de candidați pentru formarea unei grupe, locurile la buget pe specializări, se configurează astfel: Criminalistică – 17, Științe penale – 18, Drept european – 19, Dreptul afacerilor – 18, Carieră judiciară – 18.

În sesiunea iulie 2019 au fost ocupate TOATE locurile scoase la concurs la admitere masterat. Toți candidații (indiferent de statut ADMIS/RESPINS) sunt rugați să urmărească site-ul facultății întrucât există posibilitatea realocării locurilor la buget la nivel de universitate (la admiterea din anul 2018 Facultatea de Drept a beneficiat de o suplimentare a locurilor la buget cu un număr de 38).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.