Română english français

Noutăţi şi comunicate

Rezultatea admitere studii de MASTERAT - 28.07.2019 - RUNDA 2

duminică , 28 iulie 2019
duminică , 28 iulie 2019 (actualizat)

Candidaţii pot formula contestaţii la REZULTATE în termen de 24 de ore de la afişarea acestora (28.07.2019 ora 15.00).

Contestaţiile se pot depune la secretariat sau se pot trimite prin email la adresa admitere.drept@uaic.ro

În cazul în care sunt trimise prin email, contestaţiile trebuie să fie semnate de titular, scanate şi ataşate emailului, în caz contrar nu vor fi luate în considerare.

CAZARE ANUL I pentru anul universitar 2019-2020

Candidații declarați ADMIS (în runda a II-a au fost admiși doar la taxă ) au obligația de a plăti taxa în cuantum de 700 lei (la orice oficiu BRD, cod 2403 cu 31) după care se prezintă la secretariatul facultății, studii de zi, completează dosarul cu toate actele de studiu în original (dacă acestea nu se află deja la dosar. Dacă actele de studiu în original se află depuse la un alt program de studiu, atunci va trebui adusă o adeverință din care să reiasă acest lucru)  și încheie contractul de studii (pe data de 29 iulie 2019).

În sesiunea iulie 2019 au fost ocupate și confirmate TOATE locurile scoase la concurs la admitere masterat. Toți candidații (indiferent de statut ADMIS/RESPINS) sunt rugați să urmărească site-ul facultății întrucât există posibilitatea realocării locurilor la buget la nivel de universitate (la admiterea din anul 2018 Facultatea de Drept a beneficiat de o suplimentare a locurilor la buget cu un număr de 38).

Totodată, facem cunoscut faptul că în urma vizitei de acreditare ARACIS s-a hotărât mărirea cifrei de școlarizare pentru masterat de la 200 la 225 de locuri, astfel că toți candidații declarați RESPINS în acest moment vor avea posibilitatea să fie înmatriculați, dacă proiectul  Hotărârii de Guvern care statuează acest lucru va fi publicat până la data de 12 septembrie 2019.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.