Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2020 (Liste definitive RUNDA 1/ programare înmatriculare/ etape inmatriculare/ contract)

luni , 27 iulie 2020
miercuri , 29 iulie 2020 (actualizat)

În atenția tuturor candidaților la concursul de admitere pentru studii de masterat – Facultatea de Drept – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – sesiunea iulie 2020.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA MASTER RESPINȘI Vă anunțăm că aveți posibilitatea, în perioada 28 iulie – 31 iulie 2020, să vă suplimentați opțiunile, în sensul de a opta și pentru forma evaluată cu taxă. În acest sens, până la noua sesiune de admiteri din toamnă există posibilitatea distribuirii unor finanțări suplimentare pentru locuri la buget, însă de această posibilă suplimentare de fonduri vor putea beneficia doar persoanele care s-au înmatriculat.

Informaţiile privind datele la care vor avea loc reafişările se vor putea consulta pe site-ul Facultăţii de Drept (www.laws.uaic.ro), secţiunea:

Admitere – studii de master (http://laws.uaic.ro/ro/admitere/studii-universitare-de-masterat).

În eventualitatea ocupării unui nou loc, dintr-o categorie superioară, candidaţii în cauză vor trebui să urmeze instrucţiunile de pe site, pentru a confirma noul loc, până la termenul limită afișat. Dacă obligaţiile indicate nu vor fi aduse la îndeplinire în intervalul de timp stabilit, noua poziţie repartizată va fi pierdută (candidatul va rămâne pe locul pe care a fost admis iniţial şi pe care l-a confirmat deja), poziţia superioară urmând a fi realocată altor candidaţi (în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi potrivit opţiunilor completate pe fişele de înscriere).

Programare înmatriculări Master 30.07.2020-31.07.2020 – Amfiteatrul Mihail Eliescu

Nr Dosar Id online Data programare la ora
1001 253 30.07.2020 10:45
1002 258 30.07.2020 15:30
1007 422 31.07.2020 09:30
1012 594 30.07.2020 15:00
1013 602 30.07.2020 11:30
1015 677 30.07.2020 11:15
1023 829 31.07.2020 10:15
1026 922 30.07.2020 15:00
1028 940 31.07.2020 10:45
1029 951 30.07.2020 12:30
1038 1027 30.07.2020 09:30
1048 850 30.07.2020 12:15
1049 1159 30.07.2020 09:00
1051 1171 30.07.2020 12:45
1056 1206 30.07.2020 09:15
1057 1213 30.07.2020 10:15
1067 1310 30.07.2020 10:00
1070 1346 30.07.2020 14:00
1071 1347 31.07.2020 13:30
1074 1392 31.07.2020 09:00
1077 1413 31.07.2020 09:45
1081 1436 30.07.2020 14:45
1083 1440 31.07.2020 13:45
1084 1441 31.07.2020 11:30
1086 1451 31.07.2020 12:30
1087 1454 30.07.2020 15:00
1089 1457 31.07.2020 12:45
1095 1484 30.07.2020 13:15
1097 1499 31.07.2020 10:30
1098 1508 31.07.2020 13:15
1100 1516 31.07.2020 11:00
1102 1519 30.07.2020 13:00
1103 1529 31.07.2020 09:15
1106 1587 30.07.2020 11:00
1107 1591 30.07.2020 16:00
1110 1625 30.07.2020 12:00
1114 1640 31.07.2020 12:00
1117 1653 30.07.2020 16:30
1119 1656 31.07.2020 10:00
1122 1687 31.07.2020 15:30
1125 1718 30.07.2020 15:45
1126 1745 31.07.2020 14:00
1128 1761 30.07.2020 15:15
1132 1809 31.07.2020 12:15
1137 1866 30.07.2020 09:45
1139 1873 31.07.2020 13:00
1155 2264 30.07.2020 10:30
1160 2398 30.07.2020 14:30
1162 2442 30.07.2020 13:45
1168 2641 31.07.2020 11:15


CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE MASTER – CANDIDAŢI ADMIŞI LA INVĂȚÂMÂNT CU FRECVENȚĂ - ZI BUGET - RUNDA I - 28 - 31 iulie 2020

Candidaţii admişi master IF – buget vor confirma personal locul obținut (prezenţă fizică la Universitate) în prima rundă de înmatriculări.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII care trebuie a fi îndeplinite în persoană potrivit graficului de programare a candidaţilor, pe zile / ore, săli, care este obligatoriu.

Candidații care din motive obiective nu se pot prezenta la ora programată sunt rugați să anunțe acest fapt prin e-mail la adresa admitere.drept@uaic.ro și să indice un interval posibil:

1. Să depună dosarul de admis, și anume:

 1. un dosar plic (menționând pe copertă numele, inițiala tatălui și prenumele);
 2. copie după cartea de identitate;
 3. actele de studiu (din liceu) - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original și copie xerox alb-negru
 4. DIPLOMA DE LICENȚĂ şi Suplimentul la diplomă / FOAIA MATRICOLĂ A STUDIILOR DIN TIMPUL FACULTĂȚII în original și copie xerox alb-negru sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE, pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2020, în original și copie xerox alb-negru
 5. copie după chitanța de plată a taxei de înmatriculare (dovadă tranzacției on-line)
  1. candidații admiși pe locuri la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ – master IF, zona 2403, cod taxă 38). Această taxă nu se restituie.
  2. Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!

2. Să semneze personal contractul de studiu. Contractul de studii este postat pe site-ul Facultății. Vă rugăm să îl citiți cu atenție.

 1. Contractul poate fi încheiat de o altă persoană decât candidatul numai în condiţiile prezentării unui mandat expres în acest sens (procură notarială).

La 1 august 2020, candidaţii declaraţi admişi în această rundă, dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat vor fi declaraţi „eliminaţi” din concursul de admitere.

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE MASTER – CANDIDAŢI ADMIŞI LA TAXĂ – RUNDA I - 28 - 31 IULIE 2020

Candidaţii admişi la taxă vor confirma locul obținut exclusiv online în prima rundă de înmatriculări.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII care trebuie a fi îndeplinite în perioada:

 1. Să descarce / imprime şi semneze personal contractul de studiu, a cărui copie scanată să fie transmisă apoi, prin email, la adresa: admitere.drept@uaic.ro, cu titlul (subiectul): „ÎNMATRICULARE MASTER TAXĂ runda 1 iul. 2020 – nume şi prenume”.
 2. achite taxa de 700 de lei (reprezentând jumătate din taxa primului semestru de studiu). Se va menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ (master IF taxă), zona 2403, cod taxă de şcolarizare 31.
 3. Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!
 4. La dosar se va trimite (în acelaşi mesaj) dovada plăţii scanată. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii.

La 1 august 2020, candidaţii declaraţi admişi în această rundă, dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat vor fi declaraţi „eliminaţi” din concursul de admitere.

Felicitări tuturor candidaţilor !
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.