Română english français

Noutăţi şi comunicate

SELECȚIE în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITĂ INSTITUȚIONALĂ DE LUCRU) în Penitenciarul Iași

marți , 09 Ianuarie 2018
marți , 09 Ianuarie 2018 (actualizat)

Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

și Cercul de Științe Penale (din cadrul Centrului de studii în domeniul ştiinţelor penale „Vespasian Pella”)

anunță: SELECȚIE în vederea constituirii unor grupuri de lucru pentru

DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI DE PRACTICĂ (VIZITĂ INSTITUȚIONALĂ DE LUCRU)

în Penitenciarul Iași

 

Activitatea se adresează studenților din actualul an II și an III de studii de Licență, de la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În urma procesului de selecție urmează a se forma 3 grupe, a câte 5 studenți fiecare (în total vor fi selectate 15 persoane), care vor desfășura o serie de activități specifice, de tip practic, în cadrul Penitenciarului Iași, în semestrul al II-lea al anului universitar curent. Selecția va consta în susținerea unui test grilă, de verificare a cunoștințelor candidaților în materie execuțional-penală. Testarea va avea loc în ziua de sâmbătă, 24 februarie 2018; sala și ora exactă la care se va susține testul vor fi anunțate la o dată ulterioară (în funcție și de numărul candidaților).

 Tematica pentru test:

-Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 514/2013) – forma la zi;

-H.G. nr. 157/2016, de aprobare a  Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (publicată în M. Of. nr. 271/2016) – forma la zi.

 Actele normative care formează tematica vor fi disponibile spre consultare și pe site-ul Facultății de Drept (https://laws.uaic.ro/), alăturat prezentului anunț.

 Înscrierea pentru participarea la testul de selecție se poate face, până la data de 18.02.2018 (inclusiv), fie pe pagina de Facebook a Cercului de Științe Penale (https://www.facebook.com/Cercul-de-Științe-Penale-1312712148779234/ - completând următoarele date în postarea privind evenimentul Selecție - activități de practică - Penitenciarul Iași creat pe această pagină de Facebook: nume și prenume complet, anul de studiu curent – II sau III, forma de învățământ – I.F. sau I.F.R. și grupa de apartenență), fie prin trimiterea unui e-mail către d-l. lect. univ. dr. Mihai Dunea (la adresa de e-mail: ; în e-mail urmează a se indica aceleași date de identificare precizate anterior, iar subiectul e-mail-ului trebuie să fie: Înscriere selecție practică Penitenciar).

Din motive organizatorice, cei care doresc să participe sunt rugați să aibă în vedere, cu prioritate, înscrierea pe pagina de Facebook a Cercului de Științe Penale! Totodată, doritorii sunt rugați să nu se înscrie prin utilizarea ambelor posibilități existente, ci doar prin recurgere la una dintre acestea!
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2018
Server-ul a generat răspunsul în 1.0011 sec.