Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Orar studii de licenţă/masterat cu frecvenţă (IF), an universitar 2020-2021 (actualizare 15.03.2021)

luni 15 mar 2021 (Publicat/Actualizat)

Atenţie!!! Codurile pentru înrolare şi acces la cursuri şi seminarii se afla la adresa web(link): Click (coduri semestrul II) Pentru accesul la activitățile de curs/seminar desfășurate pe platforma Microsoft Teams (MS Teams), conform  mențiunilor din orar, studenții vor folosi codurile indicate in fișierele care conțin planurile de învățământ. Este recomandată verificarea…

Orar studii de licenţă IFR semestrul II, an universitar 2020-2021(actualizare 15.03.2021)

luni 15 mar 2021 (Publicat/Actualizat)

Atenţie!!! Codurile pentru înrolare şi acces la cursuri şi seminarii se afla la adresa web(link)): Click (coduri semestrul II) Cursurile pentru studii universitare de licenţă învăţământ cu frecvenţă redusă se desfăşoară exclusiv ONLINE. Este recomandată verificarea frecventă (zilnică) a orarului și a fișierelor cuprinzând codurile deoarece pot interveni modificări.

Completare fişă semestriala (semestrul II) studii de licenţă şi studii de masterat IF (termen 21.03.2021 ora 23.59)

vineri 12 mar 2021 (Publicat/Actualizat)

Completarea fişei semestriale studii de licenţă  (IF-ZI) se face accesând link-ul de mai jos.  Nu se pot inscrie pentru semestrul II studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare de pe semestrul I.  Studenţii care au restanţe din anii anteriori, semestrul II, care doresc să le susţină în sesiunea din…

Completare fişă semestriala (semestrul II) studii de licenţă IFR (termen 21.03.2021 ora 23.59)

vineri 12 mar 2021 (Publicat/Actualizat)

Completarea fişei semestriale studii de licenţă  (IFR) se face accesând link-ul de mai jos.  Nu se pot inscrie pentru semestrul II studenţii care nu şi-au achitat taxa de şcolarizare de pe semestrul I.  Studenţii care au restanţe din anii anteriori, semestrul II, care doresc să le susţină în sesiunea din…

MOBILITĂŢI ERASMUS+ DE STUDIU SEMESTRUL I și II ANUL ACADEMIC 2021 – 2022

vineri 12 mar 2021 (Publicat/Actualizat)

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă. CUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de: 520 Euro/lună pentru Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franța, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia;…


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.