Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Anunţ eliberare adeverinţe absolvenţi, licenţă şi disertaţie, sesiunea februarie 2019

vineri 22 feb 2019 (Publicat/Actualizat)

Adeverinţele de absolvire ale candidaţilor care au promovat examenul de licenţă sau de disertaţie, sesiunea februarie 2019, se eliberează de la Secretariatele facultăţii, începând cu data de 25 februarie 2019, în timpul programului de lucru cu publicul. Acestea pot fi ridicate de către titularul adeverinţei sau de către o altă persoană doar…

Anunţ privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019

marți 04 sep 2018 (Publicat/Actualizat)

Anunţ privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019 În vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2018/2019 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea si aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactica si de cercetare si suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 8.8 alin.…

Anunţ pentru tutorii de practică - cadre didactice asociate în anul universitar 2018-2019

marți 04 sep 2018 (Publicat/Actualizat)

Anunţ în atenţia celor care doresc dobândirea calităţii de tutore de practică – cadru didactic asociat pentru anul universitar 2018-2019 În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică,…

Componenţa echipei de implementare pentru proiectul „SERVICII DE CONSILIERE JURIDICĂ PENTRU VICTIME ALE UNOR ABUZURI SAU NEREGULI DIN ADMINISTRAŢIE ŞI JUSTIŢIE” PROPUS SPRE FINANŢARE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

luni 21 mai 2018 (Publicat/Actualizat)

În şedinţa Consiliului facultăţii din data de 16 mai 2018 a fost adoptată componenţa echipei de implementare, respectiv: Post în cadrul proiectului Persoane selectate Coordonator proiect partener Vasile Septimiu PANAINTE Asistent de proiect partener Constantin HALANGESCU Responsabil monitorizare și evaluare proiect partener Daniel George MEREUŢĂ Responsabil achiziții partener Marius JECHEL…

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, in colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenți si Absolventi (DSSA), organizeaza un program gratuit de consiliere psihologica pentru studentii si angajatii UAIC

miercuri 14 mar 2018 (Publicat/Actualizat)

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, in colaborare cu Departamentul Servicii pentru Studenți si Absolventi (DSSA), organizeaza un program gratuit de consiliere psihologica pentru studentii si angajatii UAIC. http://www.uaic.ro/program-de-consiliere-psihologica-pentru-studentii-si-angajatii-uaic/


Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.