Română English Français

Noutăţi şi comunicate

LISTE FINALE cu STUDENȚII BURSIERI în semestrul al II-lea, an univ. 2021-2022

marți , 05 aprilie 2022
vineri , 08 aprilie 2022 (actualizat)

Dupa etapa contestatiilor, listele initiale au ramas nemodificate si au devenit finale.

CUANTUMUL burselor este:

Bursa de PERFORMANȚĂ ȘTIINȚIFICĂ: 1000 lei

Bursă de MERIT: 730 lei

Bursa INTEGRALĂ de studiu: 630 LEI

Bursa PARȚIALĂ de studiu: 580 lei

Bursa SOCIALĂ: 580 lei

PERIOADĂ DE ACORDARE:

  • anii terminali (an IV Licență, specializarile de masterat de anul I cu excepția Drept european, Drep și ordine publică, anul II Drept European): 21 februarie – 03 iulie 2022;
  • anii neterminali (anii I,II ;i III Licență, anul I masterat Drept European și Drept și ordine Publică): 01 aprilie-30 septembrie 2022.

FOARTE IMPORTANT

Listele afisate sunt rezultatul aplicarii prevederilor Regulamentului de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material.

Fondul de burse a fost impartit pe ani si specializari, in conformitate cu numarul de studenti si a aplicarii criteriilor de departajare, propuse si avizate de catre Consiliul Facultatii si aprobate de catre Biroul Executiv al Consiliului de Administratie al UAIC.

Comisia de analiza, evaluare dosare si atribuire burse s-a intrunit in data de 08.11.2021 si a procedat la alcatuirea listelor, in baza criteriilor regulamentare:

- Limita fondurilor disponibile rezultate in urma impartirii pe ani si specializari,. Proportional cu numarul de studenti

- Aplicarea criterriilor de departajare

Menționăm faptul că în acest semestru, fondul de burse a fost suplimentat atît la nivel de Universitate cît și la nivel de Facultate, din Venituri Proprii.

Studenții care urmează, în paralel, două specializări si care se regăsesc pe listele de burse la ambele, trebuie să opteze:

a). pentru bursa care are un cuantum mai mare (exemplu: La FEAA e pe listele la burse integrale iar la Drept pe listele la bursa parțială, va opta pentru cea de la FEAA)

b). dacă la ambele specializări/facultăți se afla pe listele de burse, va rămâne pe listele finale și va primi bursă de la specializarea/facultatea unde se află la buget/unde are actele depuse în original.

În ambele situații, studentul este obligat să anunțe URGENT ambele facultăți despre opțiunea lui, pentru a se evita inadvertențele din listele finale ale celor două facultăți. BURSELE NU POT FI CUMULATE LA DOUA SPECIALIZARI/FACULTATI (nici cele de studiu, nici cele sociale).

PLATA BURSELOR CĂTRE STUDENŢI SE FACE EXCLUSIV PRIN VIRAMENT BANCAR

Ca urmare,

  • CONTURILE IBAN (adresa/scrisoarea băncii de emitere a contului sau un extras de cont) se vor transmite in fotocopie sau document generat din contul personal, in format .pdf, prin internet banking, în regim de URGENȚĂ, la adresa: taxe.drept@uaic.ro. (document scanat; poate fi o adresă de emitere a contului sau un extras de cont; NU trimiteti contul IBAN scris in email)
  • Studenţii care în SEMESTRELE TRECUTE au avut plăţi de burse într-un cont bancar, NU mai trebuie să comunice contul IBAN, decât în situația în care și-au închis contul și au deschis un altul. Studenții care nu au avut un cont IBAN declarat la Universitate în acest scop, trebuie să efectueze neapărat și de urgență acest demers.
  • Băncile la care studenții pot să-și deschidă cont pentru virarea burselor: B.R.D. / Banca Transilvania / ING /B.C.R. / Raiffeisen /Alpha Bank / Piraeus.

Eventualele CONTESTAȚII, scrise si motivate, se pot depune:

  • pe adresa de e-mail: asf.drept@uaic.ro
  • Termenul de depunere: 24 ore de la data și ora afișării (până la data de 06.04.2022, ora 14.30).
  • Nu vor fi acceptate contestatii care vor fi argumentate cu evidenţa lipsei cunoaşterii regulamentului de acordare a burselor. Sefii de an/repreyentanţii studenţilor sunt datori a va informa cu privire la oportunitatea unui eventual demers.
  • După soluționarea eventualelor contestații, listele devin finale și se vor transmite către Compartimentul BURSE al Biroului Probleme Sociale – Direcția Cămine și Cantine – UAIC.Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.