Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Inregistrare OPŢIUNI CAZARE pentru anul universitar 2022-2023

miercuri , 25 mai 2022
marți , 12 iulie 2022 (actualizat)

Studenţii din ciclurile de licenţă, master şi doctorat care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2022-2023 vor completa on-line FORMULARUL de înregistrare a cererilor și opțiunilor de cazare, formular activ până la data de 15 iulie 2022. Pentru candidaţii care vor deveni studenţi în anul I de studiu pentru fiecare dintre cele trei cicluri de studii, informaţiile vor fi specifice şi vor deveni accesibile dupa afişarea rezultatelor admiterilor.

Completarea opţiunilor de cazare se face pe platforma: https://elearning.law.uaic.ro

În acest scop, este necesară efectuarea următorilor pași:

1. Logarea pe platformă:

a) daca nu v-aţi logat niciodata sau ati uitat parola accesați https://elearning.law.uaic.ro/login/forgot_password.php pentru a seta o parolă (pe e-mail-ul declarat o să vă fie trimis automat un link)

b) dacă nu reușiti să vă logați (după ce ați efectuat procedura) semnalați domnului inf. Ciprian ICHIM, e-mail ciprian.ichim@uaic.ro

2. După logare trebuie să puteți accesa structura :

Home / ► Courses / ► Opţiuni Cazare / ► CAZARE ► formular optiuni cazare / ► Answer the questions...

3. Procedura trebuie să se încheie OBLIGATORIU cu apăsarea butonului „Submit questionaire” / „Trimite chestionarul”

Important:

! ! !

Conform art. 36 din Regulamentul de cazare (din cadrul Regulamentului serviciilor pentru studenţi): "studenţii care nu completează tabelul (formularul) de cazare, se consideră, din oficiu, că nu solicită un loc în căminele studenţeşti."

Art. 14 În limita a maxim 10% dintre locurile alocate, Comisiile de cazare ale facultăţilor pot acorda drept de cazare si următoarelor categorii:

a) studentelor – mame cu copii;

b) studenţilor care beneficiază de prevederile art. 10, lit. r) din Legea nr. 42/ 1990,republicata, în baza Certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea acestei legi, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de „Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de „Erou-martir”- cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit si reţinut, remarcat pentru fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;

c) studenţilor care sunt bolnavi TBC (în evidenta unitarilor medicale), suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficienta renală cronicăastm bronşicepilepsiecardiopatii congenitalehepatita cronicaglaucommiopie grava, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, numai cu recomandare de la medicul specialist ca poate locui în colectivităţi si cu avizul medicului de la Dispensarul Studenţesc sau alte cazuri analizate de către Comisia de cazare.

Art. 15 Studenții menționați la art. 14. pot obține dreptul de cazare dacă au acumulat 40 de credite din 60, în anul universitar anterior.

Studenţii care solicită cazare în baza unor

  • criterii medicale
  • criterii sociale specificestudent orfan de unul sau ambii părinți/ student aflat in plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane)/ student aflat in plasament rezidential (case de copii/centre de plasament) / studente-mame cu copii/ student cu părinţi participanţi la Revoluţie / caz fraţi (soră-soră / frate-frate)
  • studenţii familişti
  • alte cazuri specifice (studenți cu stagii Erasmus, SEE)

vor completa formularul on-line și vor depune si dosare specifice, conform indicațiilor din interiorul formularului, specifice pentru fiecare caz în parte.

Detalii despre spaţiile de cazare ale UAIC precum si alte informatii cu caracter general (tarifele de cazare in anul universitar anterior – pentru o imagine orientativa/ Precizări privind modul de plată al tarifului de cazare /actele de care ai nevoie pentru a te caza în cămin/ dreptul de cazare în căminele Universităţii /Gratuitate sau reducere la cazare, a se vedea la: http://www.uaic.ro/studenti/cazare/

Pentru orice alte detalii/amănunte/probleme despre procedura și etapele de cazare, puteti contacta pe administratorul șef al facultății: dr. Constantin Ciprian HĂLĂNGESCU (email: asf.drept@uaic.ro / nr. telefon: +40 232 201118 / +40 232 201102, interior 2118).
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.