Română English Français

Noutăţi şi comunicate

În atenţia studenţilor de la IF şi IFR (studenţi la o altă facultate) - echivalarea note (cerere)

miercuri , 19 Ianuarie 2022
miercuri , 19 Ianuarie 2022 (actualizat)

În atenţia studenţilor de la IF şi IFR (studenţi la o altă facultate)

 

Studenţii care frecventează în paralel cursurile altei facultăţi şi doresc echivalarea notelor la anumite discipline din planul de învăţământ, pot trimite o cerere scanata în pdf  la adresa de email - secretariatzi.drept@uaic.ro (pentru studenţíi de la IF) şi secretariatifr.drept@uaic.ro (pentru studenţíi de la IFR) numai în perioada 7  - 10 februarie 2022.

Cererea se va adresa Doamnei Decan şi va fi însoţită de adeverinţa de student în care va fi menţionată disciplina, numărul de ore de curs şi seminar, numărul de credite, nota obţinută şi fişa disciplinei din anul în care a fost promovată disciplina pentru care se solicită echivalarea.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.