Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Cazare studenți – locuri disponibile (21.03.2022)

miercuri , 16 martie 2022
luni , 21 martie 2022 (actualizat)

Având in vedere faptul că:

  • după prima etapa de distribuire a locurilor de cazare primite nu au fost ocupate toate locurile, conform listei afișate în data de 16 martie 2021,
  • opțiunile exprimate de către studenții solicitanți (în formularul pe care l-au completat) privesc cu predilecție locuri în cămine pentru care nu există disponibilitate de cazare (prin ocuparea tuturor locurilor)

aducem la cunoștința studenților care doresc locuri de cazare, ca mai sunt disponibile:

- pentru fete: 14 locuri (în caminele C8, C11, C13, C4)

- pentru băieți: 2 locuri (în căminul C10)

Astfel, pentru a nu se alcătui liste iar studentii respectivi nu se prezinta pentru ridicarea dispozitiilor (nedorind locuri în aminele amintite mai sus), vom aplica principul “primul venit, primul servit”, astfel încât, studenții care au nevoie de cazare și doresc un loc, să se prezinte pentru ridicarea dispoziției de cazare la cabinet 115a (aministrator sef facultate), lângă secretariat IFR, în intervalele orare 09.00-12.00, 13.00-14.30.


CAZARE - martie 2022. LISTA și INFORMAȚII ( anunt anterior)

FOARTE IMPORTANT!

Studenţii care au depus solicitări de cazare şi care NU SE REGĂSESC PE LISTE, se află pe listele de asteptare;

In situaţia în care vor rămâne locuri de redistribuit, după finalizarea acestei etape (18-20 martie 2022), va începe etapa de redistribuire a locurilor (vor fi afişate listele cu următorii studenţi care primesc dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în zilele şi programul care vor fi anunţate în timp util).

Studenții care SE REGĂSESC PE LISTE și care NU MAI DORESC locul de cazare conform listei, SUNT RUGAȚI să transmită acest lucru (email: asf.drept@uaic.ro), astfel încât, colegii lor studenți, care se află pe listele de așteptare, sa poată beneficia de locurile de cazare devenite libere prin neocupare.

ELIBERAREA DISPOZIŢIILOR DE CAZARE, va avea loc la cabinet administrator șef facultate (lângă Secretariat IFR), după următorul program:

  • Vineri – 18 martie 2022 – între orele 9-15
  • Sâmbătă – 19 martie - între orele 9-12

Criteriile de repartizare a locurilor, așa cum prevede Regulamentul de cazare, absolut identice cu cele din etapa din septembrie 2021, au fost:

  • Nr. total de cereri - an de studiu/specializare
  • Nr. total de locuri repartizate facultăţii
  • Repartizare proporţională pe ani şi specializări
  • Punctajul semestrului I
  • Ordinea opţiunilor exprimate în formularul onlineFacultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.