Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Burse de ajutor social (semestrul II, an universitar 2020-2021)

vineri , 12 februarie 2021
joi , 18 februarie 2021 (actualizat)

În atenţia studenţilor care doresc să depună dosare pentru bursă socială:

FOARTE IMPORTANT !!!

 • A se citi cu atenţie documentaţia cu privire la acordarea burselor sociale
 • A se avea în vedere
  • prevederea Art. 44. Din Regulamentul de acordare a burselor: Semestrial, bursele sociale sunt revizuite doar în cazuri de excepţie (ex. completarea numărului de burse acordate în primul semestru … din cauza eliminării de pe liste a studenţilor care nu au îndeplinit criteriul acumulării a minimum 20 credite, dintre cei care au obținut această categorie de burse în semestrul I)
  • bursele se acordă în limita fondurilor disponibile și conform prevederilor OMEN NR. 3392/2017 din 27 februarie 2017, Regulamentului de acordare a burselor și hotarârilor Consiliului Facultății.
  • In acest sens, trebuie reținut că, in funcție de fondul de burse care va fi primit și aplicarea dispozitiilor regulamentare, în corelație cu numărul total de burse sociale aflate în plată (cele afișate în semestrul I), eventualele dosare care se vor depune pot rămâne la stadiul de “dosar depus”, dar fără posibilitatea de a fi acordată bursa, daca limitările financiare nu vor permite acest lucru.
 • Studenții posesori ai unei burse sociale în baza dosarelor depuse în semesturl I nu mai trebuie să depună dosar în această sesiune.
 • NU se vor PRIMI / ÎNREGISTRA dosare incomplete sau cu documente neconforme, iar termenul limită nu se prelungeşte, pentru nici un eventual motiv invocat. În acest sens, studenţii care doresc să depună dosar pentru această categorie de bursă, sunt rugaţi să nu efectueze demersul “pe ultima sută de metri” (în ultimele două-trei zile ale termenului de depunere), întrucât, în situaţia în care vreun document este neconform, nu se va prelungi termenul de completare a dosarului respectiv dupa termenul anunţat!!!
 • Perioada de depunere dosare : 22.02-05.03.2021

Soclicitanţii vor aştepta confirmarea dosarului complet sau, după caz, necesitatea de a retrasmite documente.

Vă rugăm să ataşaţi documentele grupate astfel:

- Copie certificat naştere, copie Carte identitate, adeverinta ANAF, adeverinta venituri agricole pentru studentul care depune dosarul,

- Copii certificate si copii CI pentru fratii aflati in intretinere, adeverinte de la scoala/facultate, adeverinte ANAF, adeverinte venituri agricole pentru fratii majori. Pentru fratii care urmeaza cursurile liceale se ia in calcul alocatia de stat, chiar daca au implinit 18 ani. 

- Copii după carti identitate pentru părinti, adeverintele Anaf pentru ambii părinti, adeverinţe de la primăria localităţii pentru ambii părinti (intreaga familie) cu privire la veniturile agricole. Acolo unde este cazul, adeverinte de la APIA, arenda etc…

- Pentru părinţii care au venituri salariale, venitul net pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2020 documente cu ștampila si semnatura emitentului,

- Pentru părinţii care nu obtin venituri declaraţie notarială dată de fiecare părinte in parte, cu lunile octombrie, noiembrie şi decembrie 2020

- Anexa 1, completata corect, calculate veniturile corect,trecute toate documentele atasate, semnata si datata.

- Anexa 2, completata corect iar acolo unde este cazul(nu se primeste pensia alimentara, in cazul parintilor divortati)completat cu declaratie pe proprie raspundere si semnat.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.