Română english français

Noutăţi şi comunicate

Anunţ privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019

marți , 04 septembrie 2018
marți , 04 septembrie 2018 (actualizat)

Anunţ privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019

În vederea ocupării posturilor vacante pentru anul universitar 2018/2019 cu personal didactic asociat din afara instituţiei, conform Procedurii privind elaborarea si aprobarea statelor de funcţii pentru activitatea didactica si de cercetare si suplinirea posturilor vacante sau rezervate, pct. 8.8 alin. 3, persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile minime cerute pentru ocuparea postului respectiv, prevăzute de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale și Metodologia UAIC privind ocuparea funcţiilor didactice și de cercetare, sunt invitate ca, până la data de 12.09.2018, ora 10.00, să depună la secretariatul Facultăţii de Drept o cerere în acest sens, cu menţionarea postului sau disciplinei vizate, și un dosar care trebuie să cuprindă CV și documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor minime.

În data de 12.09.2018, în intervalul 10.00-12.00, va avea loc intervievarea candidaţilor (la Decanatul Facultăţii de Drept) ţinând cont de dosarul depus și postul/disciplina a cărei suplinire este solicitată.

Dosarele vor fi analizate și evaluate sub rezerva aprobării statelor de funcţii conform procedurilor in vigoare, iar rezultatele definitive vor fi anunţate după şedinţa Senatului UAIC din 27.09.2018.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.