Română english français

Noutăţi şi comunicate

Anunţ pentru tutorii de practică - cadre didactice asociate în anul universitar 2018-2019

marți , 04 septembrie 2018
marți , 04 septembrie 2018 (actualizat)

Anunţ în atenţia celor care doresc dobândirea calităţii de tutore de practică – cadru didactic asociat pentru anul universitar 2018-2019

În planul de învăţământ al studenţilor din anul III, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, stagiu care se va desfăşura pe parcursul semestrului al II-lea, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 18 februarie 2019 – 2 iunie 2019. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul al II-lea, an universitar 2018/2019.

În planul de învăţământ al studenţilor din anul IV, nivel Licență de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică care se va desfăşura pe parcursul semestrului I, cu un program de 4 ore pe săptămână. Perioada va fi 1 octombrie 2018 - 23 decembrie 2018 şi 7 – 20 ianuarie 2019. La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul I, an universitar 2018/2019.                     

În planul de învăţământ al studenţilor de la nivel Master de la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este prevăzut un stagiu de practică, în funcție de specializare.

La finele perioadei de practică studenţii vor susţine un colocviu. Activitatea de îndrumare va fi remunerată în regim de plata cu ora pentru semestrul I ori semestrul al II-lea, după caz, an universitar 2018/2019.                 

În măsura în care există disponibilitatea pentru dobândirea calității de tutore de practică - cadru didactic asociat și susţinerea acestei activităţi didactice, vă rugăm să aveţi în vedere că depunerea dosarului (care va cuprinde cv-ul, actele de studii, lista de lucrări ştiinţifice) se va face personal la secretariatul Facultăţii de Drept în zilele de 12 şi 13 septembrie 2018, în intervalul orar 12.00 – 14.00.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.