Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Admitere studii de LICENŢĂ, sesiunea iulie 2020 (RUNDA 2/ etape inmatriculare/ contract)

sâmbătă , 01 august 2020
luni , 03 august 2020 (actualizat)

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ – CANDIDAŢI CU MODIFICĂRI DE STATUT - RUNDA II – 2-5 august 2020

Candidaţii au următoarele obligaţii de îndeplinit până pe data de 5 august 2020 ora 16, în funcţie de schimbarea de statut:

I. De la ADMIS IF TAXĂ la ADMIS IF BUGET - să transmită prin email, la următoarele documente:
• copie după chitanța de plată a taxei de înmatriculare (dovadă tranzacției on-line)
a. candidații admiși pe locuri la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ - licenţă ZI / IF, zona 1221, cod taxă 38). Această taxă nu se restituie. Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!
• cerere de restituire a taxei de şcolarizare (cod 31) LINK CERERE împreună cu o copie a cărţii de identitate, a extrasului de cont şi a chitanţei/dovezii plăţii
• mail cu titlul (subiectul): „ÎNMATRICULARE IFB runda 2 2020 – nume şi prenume”.

II. De la ADMIS IFR la ADMIS IF TAXĂ - să transmită prin email, la următoarele documente:
• contractul de studii pentru forma de învăţământ cu frecvenţă completat şi semnat personal, un scan cât mai fidel realizat – LINK CONTRACT, mail cu titlul (subiectul): „ÎNMATRICULARE IF runda 2 2020 – nume şi prenume”.
III. De la RESPINS la ADMIS ZI BUGET
Să depună dosarul de admis, și anume:
• un dosar plic (menționând pe copertă numele, inițiala tatălui și prenumele);
• copie după cartea de identitate;
• actele de studiu (din liceu) - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original și copie xerox alb-negru,
• copie după chitanța de plată a taxei de înmatriculare (dovadă tranzacției on-line)
a. candidații admiși pe locuri la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ - licenţă ZI / IF, zona 1221, cod taxă 38). Această taxă nu se restituie.
Să semneze personal (sau prin mandatar cu procură notarială) contractul de studii. Contractul este postat pe site-ul Facultății LINK CONTRACT. Vă rugăm să îl citiți cu atenție.
• Semnarea contractului se va face la sediul Universităţii, în zilele de 3-4 august, în intervalul orar 12-16, la sala S5.
IV. De la RESPINS la ADMIS IF TAXĂ sau ADMIS IFR - să transmită prin email, la documentele de înmatriculare, cu parcurgerea următorilor paşi:
• Să descarce / imprime şi semneze personal contractul de studiu la IF LINK CONTRACT sau IFR după caz LINK CONTRACT, a cărui copie scanată cât mai lizibil să fie transmisă apoi, prin email, la adresa: , cu titlul (subiectul): „ÎNMATRICULARE IF/IFR runda 2 2020 – nume şi prenume”.
• Să achite taxa de 700 de lei (reprezentând jumătate din taxa primului semestru de studiu). Se va menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ (licenţă IFR), zona 2215, cod taxă de şcolarizare 31). Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!
• La dosar se va trimite (în acelaşi mesaj) dovada plăţii scanată. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii (a se vedea art. 50 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2020/2021 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)!

LA 5 AUGUST 2020, DUPĂ ORA 16, CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ÎN ACEASTĂ RUNDĂ, DACĂ NU AU ÎNDEPLINIT FORMALITĂŢILE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI ASTFEL OCUPAT VOR FI DECLARAŢI „ELIMINAŢI” DIN CONCURSUL DE ADMITERE.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.