Română English Français

Noutăţi şi comunicate

Admitere studii de LICENŢĂ, sesiunea iulie 2020 (Liste definitive RUNDA 1/ programare înmatriculare/ etape inmatriculare/ contract)

luni , 27 iulie 2020
marți , 28 iulie 2020 (actualizat)

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ – CANDIDAŢI ADMIŞI LA INVĂȚÂMÂNT CU FREDCVENȚĂ - ZI (BUGET SAU TAXĂ) - RUNDA I - 28 - 31 iulie 2020

Candidaţii admişi (la IF – buget sau taxă) vor confirma personal locul obținut (prezenţă fizică la Universitate) în prima rundă de înmatriculări.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII care trebuie a fi îndeplinite în persoană potrivit graficului de programare a candidaţilor, pe zile / ore, săli, care este obligatoriu.

Candidații care din motive obiective nu se pot prezenta la ora programată sunt rugați să anunțe acest fapt prin e-mail la adresa și să indice un interval posibil:

1. Să depună dosarul de admis, și anume:

 1. un dosar plic (menționând pe copertă numele, inițiala tatălui și prenumele);
 2. copie după cartea de identitate;
 3. actele de studiu (din liceu) - diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original și copie xerox alb-negru,
  1. Excepție fac candidații admiși pe locuri cu taxă, care sunt și înmatriculaţi la altă Facultate (doar în acest din urmă caz, confirmarea se poate realiza cu actele de studiu din liceu în copie legalizată şi prin depunerea la dosar a unei adeverinţe din care să reiasă împrejurarea că persoana respectivă este student sau candidat admis / înmatriculat la o altă facultate.
 4. copie după chitanța de plată a taxei de înmatriculare (dovadă tranzacției on-line)
  1. a. candidații admiși pe locuri la buget vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei (vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ - licenţă ZI / IF, zona 1221, cod taxă 38). Această taxă nu se restituie.
  2. b. candidații admiși pe locuri cu taxă vor achita 700 de lei (reprezentând jumătate din taxa primului semestru de studiu; vor menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ (licenţă ZI / IF), zona 1221, cod taxă de şcolarizare 31). În cazul modificării locului de admitere spre buget sau retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii (a se vedea art. 50 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2020/2021 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)!
  3. c. Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!

2. Să semneze personal contractul de studiu. Contractul de studii este postat pe site-ul Facultății. Vă rugăm să îl citiți cu atenție.

 1. Contractul poate fi încheiat de o altă persoană decât candidatul numai în condiţiile prezentării unui mandat expres în acest sens (procură notarială).

La 1 august 2020, candidaţii declaraţi admişi în această rundă, dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat vor fi declaraţi „eliminaţi” din concursul de admitere.

CONDIŢII DE ÎNMATRICULARE LA STUDII DE LICENŢĂ – CANDIDAŢI ADMIŞI LA IFR (TAXĂ) – RUNDA I - 28 - 31 IULIE 2020

Candidaţii admişi (la IFR –taxă) vor confirma locul obținut exclusiv online în prima rundă de înmatriculări.

Candidaţii admişi au următoarele OBLIGAŢII care trebuie a fi îndeplinite în perioada:

 1. Să descarce / imprime şi semneze personal contractul de studiu, a cărui copie scanată să fie transmisă apoi, prin email, la adresa: , cu titlul (subiectul): „ÎNMATRICULARE IFR runda 1 iul. 2020 – nume şi prenume”.
 2. achite taxa de 700 de lei (reprezentând jumătate din taxa primului semestru de studiu). Se va menţiona pe chitanţă: numele şi prenumele candidatului; Facultatea de Drept a U.A.I.C. Iaşi; forma de învăţământ (licenţă IFR), zona 2215, cod taxă de şcolarizare 31).
 3. Toate taxele se achită doar prin B.R.D. (la orice oficiu din ţară)!
 4. La dosar se va trimite (în acelaşi mesaj) dovada plăţii scanată. În cazul retragerii ulterioare a dosarului de concurs, această taxă se poate restitui parţial, în funcţie de data retragerii (a se vedea art. 50 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2020/2021 – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)!

La 1 august 2020, candidaţii declaraţi admişi în această rundă, dacă nu au îndeplinit formalităţile necesare pentru confirmarea locului astfel ocupat vor fi declaraţi „eliminaţi” din concursul de admitere.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.