Română English Français

Evenimente

Conferință Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept

vineri , 30 octombrie 2020
vineri , 21 august 2020 (actualizat)

165 de ani de învățământ juridic la Iași

Tema conferinței: Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului românesc

Premisele dezbaterilor: Racordarea dreptului românesc la dreptul european constituie un proces de durată, în care receptarea soluțiilor pronunțate de instanțele europene are un rol esențiale. Conferința își propune să exploreze modul în care soluțiile pronunțate atât de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, influențează soluțiile legislative din dreptul național ori, după caz, jurisprudența instanțelor naționale. Conferința este deschisă tuturor celor interesați de această problematică, dorind să surprindă ipostazele temei generale în ramuri de drept diferite, precum și să creeze un spațiu de dialog între specialiștii dreptului. Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Lucrările elaborate vor fi publicate, după peer review, într-un volum aniversar al Analelor Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale HeinOnline, CEEOL, Scipio.

Format de lucru: Conferința va avea loc în mediul virtual în data de 30.10.2020 în doi timpi: un panel central  (în prima parte a zilei) și paneluri tematice (în a doua parte a zilei).

Invitații noștri :

- Conferențiar univ. dr. Mirela STANCU, judecător al Tribunalului General al Uniunii Europene

- Profesor univ. dr. Simona GHERGHINA, Universitatea din București, Facultatea de Drept

- Conf. univ. dr. Radu RIZOIU, Universitatea din București, Facultatea de Drept

Înscrierea la conferinţă: Pentru înscriere dați click aici

Termenul pentru înscrierea la conferință este 15 octombrie 2020.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2020
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.