Română english français

Evenimente (ARHIVĂ)

„Cercul de procedură civilă „Eugen Herovanu” al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează conferința „Modificarea Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310.2018”.

vineri , 18 Ianuarie 2019
miercuri , 16 Ianuarie 2019 (actualizat)

Conferința va avea loc la data de 18 ianuarie 2018, în Amfiteatrul Paul Demetrescu (I.1) al Facultății de Drept și va fi susținută de Judecător Tudor-Vlad Rădulescu și Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț. 

Conferința este organizată în parteneriat cu INPPA - Centrul Teritorial Iași. Se acordă 3 puncte de pregătire profesională avocaților participanți.”

Agenda conferinței este următoarea:
1. Incompatibilitatea de ordine publică
2. Admisibilitatea în principiu a cererilor de intervenție
3. Competența instanțelor judecătorești – competența în primă instanță, competența în recurs, competența facultativă, competența specializată a secției sau completului, verificarea competenței, competența de soluționare a cererilor de strămutare
4. Comunicarea citațiilor și a altor acte de procedura prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia. Actele de procedură trimise către instanță prin fax sau e-mail
5. Verificarea și regularizarea cererii de chemare în judecată. Etapa scrisă
6. Ședința de judecată. Notele de ședință. Consemnarea declarațiilor martorilor
7. Suspendarea facultativă a judecății până la soluționarea de către CJUE a unei trimiteri preliminare ori până la soluționarea de către ÎCCJ unui recurs în interesul legii
8. Hotărârea judecătorească: pronunțarea, redactarea, completarea, suspendarea executării provizorii
9. Căile de atac: principiul legalității căii de atac, obiectul recursului, soluțiile instanței de recurs, motivele contestației în anulare specială, efectele admiterii cererii de revizuire
10. Executarea silită: invocarea apărărilor de fond în cadrul contestației la executare; executarea obligațiilor de a face sau de a nu face intuitu personae.

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2019
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.