Română English Français

Evenimente

International Conference “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS), 1st edition

sâmbătă , 24 aprilie 2021
marți , 30 martie 2021 (actualizat)

Stimată doamnă / Stimate domn,

Vă invităm să participaţi la Conferinţa Internaţională  Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / International Conference “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS), care va avea loc  online, pe data de  24 Aprilie 2021.

Prezentarea generală a evenimentului

În spiritul celor 8 Conferinţe Naţionale de Criminalistică organizate anterior şi care s-au bucurat de un real succes, în anul 2021 Facultatea de Drept a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în colaborare cu Institutul Naţional de Expertize  Criminalistice - Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi (INEC – LIEC Iaşi), Asociaţia Română a Specialiştilor în Expertizarea Accidentelor de Trafic (ARSEAT) şi Asociaţia Studenţilor la Drept (ASD) organizează prima ediţie a Conferinţei Internaţionale “Criminalistica şi contribuţia sa la dezvoltarea societăţii umane” / “Forensic Science and its Implications in the Development of Human Society” (FOSIDHUS).

Criminalistica este o disciplină de mare interes, atât pentru persoanele care lucrează în domeniul juridic, cât şi pentru publicul larg. Acest interes major este justificat de importanţa Criminalisticii, care, prin aplicarea metodelor ştiinţifice, permite aflarea adevărului, ceea ce reprezintă un deziderat esenţial, nu doar pentru domeniul juridic, ci şi pentru societate, în general. Motivaţi de importanţa Criminalisticii, dorim să creăm un mediu propice pentru ca specialiştii din acest domeniu să poată construi un dialog cu privire la ideile şi descoperirile lor ştiinţifice. 

Printre distinşii invitaţi din acest an, îi vom întâmpina cu bucurie pe:

dr. Aldo Mattei (Preşedintele Departamentului pentru studiul amprentelor din cadrul European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI);

prof. dr. Valeriu Bujor (Rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Republica Moldova);

conf. dr. Ryhor Tratsiakou (Universitatea de Stat Yanka Kupala din Grodno, Belarus).

Cei trei invitaţi menţionaţi sunt, de asemenea, membri ai Comitetului Ştiinţific al conferinţei.

 

Tema ediţiei din acest an este “Provocările Criminalisticii în pandemia Covid”. Această temă este expresia dorinţei noastre de a stimula căutarea unor soluţii eficiente pentru problemele actuale cu care se confruntă societatea, probleme care se reflectă inclusiv în domeniul Criminalisticii.

 

Informaţii importante pentru persoanele care doresc să participe

Evenimentul va avea loc pe data de 24 aprilie 2021.

● Conferinţa se va desfăşura pe o platformă online. Toate informaţiile tehnice necesare pentru accesarea platformei vor fi comunicate participanţilor în timp util.

● Pentru a vă înregistra, vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi formularul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuQR27kvN768l_qvy_hC-C5zLaDcl5RUHGciFkL65esasgaQ/viewform

● Termenul-limită pentru înregistrarea în vederea participării la conferinţă este 12 Aprilie 2021.

Lucrările ştiinţifice ale participanţilor  se pot referi la o gamă largă de subiecte, din domeniul Criminalisticii sau din domenii conexe, precum Criminologie, Medicină legală, Psihologie judiciară, Drept procesual penal, Toxicologie judiciară etc.

● Lucrările ştiinţifice in extenso, după ce vor fi analizate conform sistemului peer review, dacă vor îndeplini condiţiile necesare, vor fi publicate în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, seria Ştiinţe Juridice,  revistă indexată în bazele de date internaţionale  HeinOnline, SCIPIO şi CEEOL. Termenul-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso este 1 iunie 2021. Participanţii la conferinţă vor primi în timp util informaţii suplimentare privind publicarea lucrărilor lor ştiinţifice.

● Lucrările ştiinţifice in extenso trebuie realizate respectând cu stricteţe regulile de redactare care pot fi găsite la adresa: pub.law.uaic.ro/ro/ghidul-autorilor  (Vă rugăm să copiaţi şi să inseraţi textul în browser-ul dvs.)

Nu se percepe taxă de participare la conferinţă şi nici taxă pentru publicarea articolelor acceptate.

● Pentru informaţii suplimentare, trimiteţi un mail la adresa: ancuta.frant@uaic.ro 

Suntem convinşi că, prin participarea dumneavoastră, acest eveniment va aduce o contribuţie importantă la dezvoltarea Criminalisticii, ceea ce, în esenţă, este una dintre premisele necesare pentru crearea unei societăţi mai bune!

 

Cu cele mai bune gânduri,

Comitetul de organizare al Conferinţei FOSIDHUS 2021

Comitetul ştiinţific al Conferinţei FOSIDHUS 2021:

Dr. Aldo MATTEI, Şeful Departamentului de amprentare al ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes)

prof. dr. Valeriu BUJOR, rector al Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie aplicată, Republica Moldova

conf. dr. Ryhor TRATSIAKOU, Universitatea Yanka Kupala din Grodno, Belarus

conf. dr. Ioana Maria COSTEA, decan al Facultăţii de Drept a Universităţii  “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Ancuţa Elena FRANŢ,  Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Daniel ATASIEI, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Mihai DUNEA, Facultatea de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

lect. dr. Valentin POHOAŢĂ, Facultatea de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

expert Gabriel Dumitru PĂDURARU,  Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi

prof. dr. Călin SCRIPCARU, medic primar de Medicină legală în cadrul Institutului de Medicină legală Iaşi

Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.