Română English Français

Evenimente

Conferința Traducerile juridice – provocările trecutului și ale prezentului în Europa

joi , 13 mai 2021
sâmbătă , 13 februarie 2021 (actualizat)

Vă invităm să participați la a treia ediție a Conferinței Traducerile juridice – provocările trecutului și ale prezentului în Europa, organizată de Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va avea loc în perioada 13-14 mai 2021, online pe Platforma Cisco Webex. Ne onorează cu prezența în calitate de invitați speciali:

- keynote speaker Colin Robertson (fost jurist-lingvist la Consiliul Uniunii Europene, jurist specialist în dreptul mediului și ecologic),

- keynote speaker prof. dr. Michaela Wolf (Institutul de Traductologie al Universității din Graz),

- keynote speaker prof. dr. Georgiana Badea (Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara),

- keynote speaker conf. Dr. Lavinia Tec (Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara),

- traducători din cadrul Comisiei Europene și al Parlamentului European și juriști-lingviști din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 

În centrul dezbaterilor vor fi provocările textului juridic și ale traducerii sale: cele actuale, precum pandemia COVID-19, sau trecute, care țin de anumite evenimente istorice, transformări socio-culturale, și cele mereu prezente, care țin de diferențele dintre sistemele și culturile juridice, dintre limba sursă și limba țintă, limita de timp, pregătirea traducătorului, instrumente de traducere adecvate. În cadrul conferinței vor fi prezentate atât comunicări ale cercetătorilor în domeniul traducerilor și legislației UE, precum și comunicări ale traducătorilor și jurist-lingviștilor, ateliere de traducere. Astfel, conferința cuprinde atât elemente practice, utile traducătorilor și celor interesați de o carieră în domeniu, dar și o parte teoretică și științifică, care încearcă să integreze experiența traducerilor juridice într-o reflecție și analiză a practicii traducerii în contextul evoluției lingvistice pe plan național și european, al transferului cultural, al implicațiilor juridice.

 

Disciplinele din perspectiva cărora va fi analizată problematica propusă sunt:

 

  1. Studii juridice și studii europene: dificultățile de traducere generate de diferențele care există între sistemele juridice, de evenimente istorice și transformări socio-culturale, problematica transpunerii și interpretării textului tradus, demersul traducerii acquis-ului comunitar în cadrul structurilor Uniunii Europene, instituții și poziții responsabile pentru traducere, cerințele necesare pentru acestea, probleme legate de multilingvism și barierele lingvistice, tehnologii și proiecte menite a îndepărta neajunsurile;
  2. Teoria traducerii: traducerea juridică – dificultăți, limite, metodologie;
  3. Lingvistică: rigorile specifice limbajului juridic și evoluția acestuia sub auspiciile integrării României în UE;
  4. Terminologie: standardizarea terminologiei juridice la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, noua terminologie referitoare la pandemia de COVID-19, provocările pandemice care au afectat activitatea traducătorilor și interpreților;
  5. Studii culturale: traducerea ca mijloc al transferului cultural, influența traducerilor juridice asupra evoluției socio-culturale;
  6. Didactică: metode de predare a limbajului și a traducerii de texte de specialitate, dificultăți și strategii. Competențe lingvistice, terminologice și culturale necesare traducătorului și juristului în devenire.

 

ÎNREGISTRARE: vă rugăm să transmiteți titlul comunicării însoțit de un rezumat de maxim o jumătate de pagină pe prin formularul online: https://forms.gle/F9kL6kdyX4LTYUUQA până la data de 11 aprilie 2021. Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate în cursul anului 2021 în Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Științe juridice, revistă științifică indexată în baze de date internaționale (HeinOnline, CEEOL, Scipio). Participanții la conferință vor pune la dispoziția organizatorilor textele comunicărilor, pentru publicare, până la data de 31 august 2021.

 

Programul și volumele edițiilor anterioare:

Ediția a II-a, 2019: Conferință „Traducerile juridice – perspective interdisciplinare" | Facultatea de Drept din Iași (uaic.ro); volum: Anale UAIC, Tomul LXV, Științe Juridice, 2019, Nr. I | Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept;

Ediția I, 2017: Conferință „Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene", 18-19 mai 2017 | Facultatea de Drept din Iași (uaic.ro); volum: Anale UAIC, Tomul LXIII, Științe Juridice, 2017, Supliment | Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept.

 

Comitet științific: dr. Sabina Tcaciuc (Parlamentul European, Luxemburg), conf. dr. habil. Paul Nanu (Facultatea de Științe Umaniste a Universitatii Turku, Finlanda), lect. Dr. Susanne Lorenz (Serviciul German de Schimburi Academice), dr. Vlad Mackevic (Aston University, Regatul Unit); din cadrul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: decan conf. dr. Ioana Costea, prof. dr. Gabriela Pascariu (director al Departamentului Interdisciplinar Centrul de Studii Europene); conf. dr. Marius Balan, conf. dr. Dan Mâță,  lect. dr. Iulia-Elena Zup, lect. dr. Carmen Ecaterina Ciobâcă.

Date de contact organizatori:

Lect. dr. Iulia Zup iulia.zup@uaic.ro

Lect. dr. Carmen Ciobâcă carmen.ciobaca@gmail.com
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2021
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.