Română English Français

Evenimente (ARHIVĂ)

Conferinţa Internațională: "Traducerile juridice – perspective interdisciplinare", 2019

joi , 09 mai 2019
joi , 10 martie 2022 (actualizat)

CONFERINȚA TRADUCERILE JURIDICE – PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE

 

În perioada 9-10 mai 2019, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează a doua ediție a conferinței Traducerile juridice – perspective interdisciplinare. Invitați speciali sunt prof. dr. Larisa SCHIPPEL de la Centrul de Traductologie al Universității din Viena Keynote Speakertraducători de la  Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European și juriști-lingviști de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Aceștia din urmă vor organiza un atelier special pentru traducătorii externi (freelance), în vederea îmbunătățirii tehnicilor de traducere și căutarea/formarea de noi colaboratori pentru instituțiile europene.

 

Programul conferinței:

 

Joi, 9 mai, Sala Senatului

 

Sesiunea I: 9-12.30

Moderatori: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă, Lect. dr. Iulia-Elena Zup

Cuvânt de deschidere. Decanatul Facultății de Drept din Iași și dr. Alexander Rubel, directorul Centrului Cultural German.

Prof. dr. Larisa Schippel – Keynote speaker, Centrul de Traductologie, Universitatea din Viena – Traducerea bazată pe rețele de tipuri de texte

Prof. dr. Valeriu M. Ciucă, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași/fost judecător, Tribunalul Uniunii Europene – Canoane interpretative în common law-ul american, via Llewellyn & the Ordinary Meaning Doctrine. Ecouri la instanțele europene luxemburgheze

Conf. dr. Marius Bălan, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Dificultăţi ale traducerii lui Carl Schmitt în limba română

Lect. dr. Casia Zaharia, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Traducerea frazeologismelor cu implicare juridică

Dr. Sabina Mihaela Tcaciuc, traducător, Parlamentul European, Luxemburg – Procesul de traducere la Parlamentul European

Lect. dr. Alina Bruckner, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași – Ludwig von Mises tradus în engleză și în română: adaptări și omisiuni

 

12.30-13.30 Pauză de masă

 

Sesiunea a II-a: 13.30-15.30

Moderator: Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Veronica Ioana Durbacă, jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg – Multidisciplinaritatea activității de jurist-lingvist în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Adina Antone, traducător, Consiliul Uniunii Europene, Bruxelles – Activitatea de traducere în cadrul Consiliului Uniunii Europene și al Consiliului European, în special traducerea textelor juridice

Lect. dr. Carmen Moldovan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Considerații privind interpretarea tratatelor internațional autentificate în mai multe limbi

Drd. Camelia Mihăilă, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Interpretarea normelor de drept civil spaniol în procesul de traducere

Drd. Lucia Răducea, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Experiența de stagiar într-o instituție europeană

 

15.30-16.00 Pauză de cafea

 

Sesiunea a III-a (în limbile franceză și engleză): 16.00-18.30

Moderator: Lect. dr. Iulia-Elena Zup

Drd. Ina Zaporojan, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat din Moldova – Traduire le droit n’est pas équivalent au droit de traduire

Roberto Ferrini, avocat, Italia – Globalization, Multilingualism and Technological Innovation

Lect. dr. Oana Ursu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Teaching Legal Terminology – A Business English Approach

Drd. Andreea-Maria Sărmașiu, Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – Perceptions about Continuous Professional Development for Legal Translators. Main Challenges Generated by Lifelong Learning in Legal Translation Field

Drd. Olesia Mihai, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Interdisciplinary Perspective on Literature Review Taxonomies

Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă/Lect. dr. Iulia-Elena Zup, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași – Interdisciplinary perspectives on legal traslations. Conclusions

 

***

 

Vineri, 10 mai, Facultatea de Drept

 

10.00-12.00 Sesiune de informare adresată traducătorilor freelance, susținută de Veronica Ioana Durbacă, jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Amf. I.1)

12.00-13.00 Atelier de traducere juridică din limba franceză – Veronica Ioana Durbacă, jurist-lingvist, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Luxemburg (Amf. P.10)

12.00-13.00 Atelier de traducere juridică din limba germană – drd. Mădălina Tvardochlib, Facultatea de Litere/Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (Amf. III.9)

13.00-14.00 Atelier de traducere juridică din limba engleză – Adina Antone, traducător, Consiliul Uniunii Europene (Amf. III.9)

 

 

Stimate doamne, stimați domni,

Avem onoarea de a vă invita la a doua ediție a conferinței Traducerile juridice – perspective interdisciplinare, organizată în perioada 9-10 mai 2019 de Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Conferința va avea loc în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”, cu ocazia aniversării a doisprezece ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, a preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în 2019 și a Zilei Europei, pe data de 9 mai. Ne onorează cu prezența în calitate de invitați speciali prof. dr. Larisa SCHIPPEL de la Centrul de Traductologie al Universității din VienaKeynote Speaker, traducători din cadrul Comisiei Europene și al Parlamentului European și juriști-lingviști din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceștia din urmă vor organiza un atelier special pentru traducătorii externi (freelance), în vederea îmbunătățirilor tehnicilor de traducere și căutarea/formarea de noi colaboratori pentru instituțiile europene.

Traducerea discursului juridic nu este un demers strict funcțional, ci reprezintă și un mijloc de transfer cultural, de standardizare și îmbogățire a limbii, un proces ce presupune suprapunerea de domenii multiple (științe juridice, știința traducerii, lingvistică, stilistică, studii culturale, chiar coloniale și post-coloniale – din perspectivă istorică), dreptul fiind disciplina care reglementează aspectele vieții și conviețuirii într-o societate și într-o cultură.

Fiind vorba despre un discurs specializat, ce se supune unor norme stricte de redactare, traducerea juridică va presupune o analiză lingvistică și traductologică. Care sunt normele lingvistice ce guvernează discursul juridic și, implicit, traducerea sa? Este traducerea juridică un gen aparte, ce presupune constrângeri specifice, intraductibil, metode specifice de traducere? În ce măsură chestiunea fidelității-infidelității este relevantă în traducerea juridică? Poate fi aplicată perspectiva funcționalistă în cazul traducerii juridice? Ce rol joacă standardizarea terminologiei? Putem vorbi despre echivalență funcțională în traducerea juridică?

Dincolo de analiza lingvistică, terminologică și traductologică, abordarea discursului juridic din perspectiva culturii pe care aceasta se fundamentează este esențială din perspectiva juristului, traducătorului, traductologului sau profesorului de limbi străine. Textul juridic este pe alocuri hibrid, împrumutând discurs specializat din toate domeniile pe care încearcă să le normeze. Însă, spre deosebire de alte limbaje de specialitate care tind să devină universale, discursul juridic este expresia unei societăți și culturi în permanentă evoluție, de unde inerentele dificultăți de traducere care apar odată cu transpunerea în limba țintă. În acest context, culturemul juridic reprezintă una dintre principalele provocări pentru atât pentru traducător, îndeosebi atunci când nu există terminologie standardizată sau dicționare de specialitate, cât și pentru jurist în interpretarea, transpunerea și aplicarea textului tradus. Analiza particularităților culturii juridice sursă constituie un demers esențial, prealabil procesului de traducere.

O noutate în cadrul prezentei ediții a conferinței o reprezintă abordarea traducerii juridice din perspectivă didactică, în cadrul cursurilor de traducere specializată și a cursurilor de limbă străină adresate studenților, dar și a cursurilor de formare și perfecționare a juriștilor și traducătorilor. Care sunt competențele necesare, de ordin lingvistic, terminologic și cultural, și cum pot fi acestea dobândite? Cum este asigurată formarea traducătorului autorizat? Care este statutul acestuia în societatea actuală?

Astfel, analiza discursului juridic în traducere din perspectivă lingvistică, traductologică, didactică, culturală și, desigur, din perspectiva științelor juridice, are menirea de a sublinia complexitatea acestuia și dificultățile specifice unui atare demers. Disciplinele din perspectiva cărora va fi analizată problematica propusă sunt:

  1. Studii juridice și studii europene: dificultățile de traducere generate de diferențele care există între sistemele juridice, problematica transpunerii și interpretării textului tradus, demersul traducerii acquis-ului comunitar în cadrul structurilor Uniunii Europene, instituții și poziții responsabile pentru traducere, cerințele necesare pentru acestea, probleme legate de multilingvism și barierele lingvistice, tehnologii și proiecte menite a îndepărta neajunsurile;
  2. Teoria traducerii: traducerea juridică – dificultăți, limite, metodologie;
  3. Lingvistică: rigorile specifice limbajului juridic și evoluția acestuia sub auspiciile integrării României în UE;
  4. Studii culturale: traducerea ca mijloc al transferului cultural, influența traducerilor juridice asupra evoluției socio-culturale;
  5. Didactică: metode de predare a limbajului și a traducerii de texte de specialitate, dificultăți și strategii. Competențe lingvistice, terminologice și culturale necesare traducătorului și juristului în devenire.

 Secțiunile sunt de interes atât pentru specialiștii din domeniu, cât și pentru studenții Facultăților de Drept și Litere, oferind un cadru ideal pentru dezbateri de ordin teoretic și analitic, precum și o perspectivă multidisciplinară asupra posibilităților de dezvoltare a carierei și asupra tehnicilor de traducere și predare. Limbile de lucru ale conferinței sunt limbile română și engleză, în cadrul secțiunilor și atelierelor vor fi utilizate limbile oficiale UE.

 Pentru înregistrare, vă rugăm să transmiteți titlul comunicării sau al atelierului, însoțit de un rezumat de maxim o jumătate de pagină, pe adresele de e-mail iuliazup@gmail.com sau carmen.ciobaca@gmail.com, până la data de 15 aprilie 2019. Lucrările susținute în cadrul conferinței vor fi publicate ulterior într-un supliment tematic al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Științe juridice, revistă științifică evaluată CNCS în categoria B, indexată BDI (HeinOnline, CEEOL). Participanții la conferință vor pune la dispoziția organizatorilor textele comunicărilor, pentru publicare, până la data de 1 septembrie 2019.

 

Organizatori,

Lect. dr. Iulia-Elena Zup

Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă

Eveniment facebook: https://www.facebook.com/events/542959232780534/

Ediția 2017: https://laws.uaic.ro/ro/evenimente/conference-legal-translation-within-the-european-union-18-19-mai-2017

Localizare sali:
- Sala Senatului: Corpul A, de la intrarea principală se urcă pe scările din stânga, din spatele registraturii, la etajul II, se merge în dreapta pe lângă rectorat, sala este pe partea dreapta. Traseu alternativ, intrarea din dreptul stației de autobuz: se intră pe intrarea principala a Sălii Pașilor Pierduți, se urcă pe scara principala la etajul I, se merge în dreapta, sala este prima pe stânga, înainte de a intra pe holul rectoratului.
- Amfiteatrul I.1 („Paul Demetrescu”) – Corpul de clădire A, parter: în holul de la intrarea principală, se merge înainte, se trece de Registratură şi de zona uşilor termopan, până se ajunge la perete; se face stânga şi se urmează coridorul până la capăt; la capătul coridorului, se urmează singura opţiune, la dreapta, până la avizierul Facultăţii de Drept /// traseu alternativ: de la intrarea din dreptul fântânii arteziene, se urcă la primul etaj.
- Amfiteatrul III.9 („Matei Cantacuzino”) – Corpul de clădire A, etaj II : - din dreptul amf. I.1. se urcă două etaje (amf. III.9 este situat la etajul dintre intrarea în balconul amf. I.1 şi Biblioteca Facultăţii de Drept).
- Amfiteatrul P.10 („Dimitrie Alexandrescu”) şi Sala de seminar „Traian Ionaşcu” – Corpul de clădire A: din holul de la intrarea principală se face stânga (pe uşa termopan aflată imediat după Registratură), se urcă la primul etaj; din holul în care dau scările se face dreapta (prin faţa aulei „Mihai Eminescu”) până se intră în Sala Paşilor Pierduţi, apoi se merge tot înainte pe coridor şi se urcă pe primul rând de trepte de după scările care merg spre Rectorat; în primul hol pe partea stângă (la jumătatea coridorului) este amf. P.10, iar prima uşă pe stânga, după acesta, este sala T.I. /// traseu alternativ: se intră direct în Sala Paşilor Pierduţi (intrarea din staţia unde opresc mijloacele de transport în comun), se face la stânga, pe coridor, se trece de primele trepte de pe dreapta şi se urcă pe al doilea rând de trepte aflate pe dreapta, apoi tot înainte până la jumătatea coridorului /// traseu alternativ: de la ieşirea din amf. II.6, se merge pe coridor la stânga, tot înainte până la prima intersecţie cu un alt coridor, loc în care se face dreapta; a doua uşă pe dreapta este sala T.I., următoarea este amf. P.10.
Facultatea de Drept
.

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI
Secretariat cursuri IF:
+40 232 201058
+40 232 201158
Fax: +40 232 201858
Secretariat cursuri IFR:
+40 232 201272
Fax: +40 232 201872


Copyright Facultatea de Drept, IAŞI , 2022
Server-ul a generat răspunsul în 0.0200 sec.